El noble ofici de Monica Lewinski / per A.Cuadrado

20/8/2020

            Per a aquells llectors que son encara massa jovens els comentare, a modo d'introduccio, quí era Monica Lewinski. Per a resumir l'assunt, dire que es un nom associat al major escandal de la politica americana. Fon becaria de l'expresident dels EEUU Bill Clinton i per a guanyar posicions. tingue una relacio en ell. En aquell temps se parlà d'una felacio i pareix ser que, per la declaracio del propi president entonant un "mea culpa", va succeir de veres.
            D'aci que qualsevol que es dedique a llepar el cul d'un atre/a es dedique al noble ofici de Monica Lewinski. No es una idea meua, he d'admetre-ho, sino d'un bon amic que aplicà l'idea al catalanisme militant (o antivalencianisme) que tant pobla la nostra terra i que hui està en el poder.
            Ell ho aplicava a un tal senyor "Badall", professor de la Pompeu Fabra i croniste de la ciutat, carrec que obtingue gracies a haver trobat la partida de naiximent del poble valencià. Qualsevol panca haguera carregat contra ell si fora "blaver", tal i com ho feren quan se donà l'any aproximat de la donacio, per privilegi real, del blau de la nostra bandera nacional. En aquell temps se digue que quín atreviment era eixe, trobar un document que no existia i que aço era impossible. Puix hem de dir que hem d'estar orgullosos, com a valencians, de tindre una de les banderes nacionals mes velles de tota Europa, ya que les quatre barres eren simplement (i aço ho recorde a qualsevol desmemoriat) el simbol del rei, no del territori, per aço se posaren les dos barres del rei (per conquista) damunt de la ciutat en l'Atles de Cresques Abraham. Pero be, aço es una atra historia, la qüestio es que si algun "blaver" haguera dit que havia descobert la partida de naiximent dels valencians, no imagine lo que li haguera caigut. Tant o mes com a Miquel Marti per la qüestio de l'aqüeducte.
            I tot, senyors, perque n'hi ha una colla per estos llars que es dedica al noble ofici de Monica Lewinski, un ofici, per cert, en molt de futur.
            Per a no fer un articul massa llarc descobrire a un atre practicant de tan noble treball. El vaig descobrir en un articul de prensa (La Vanguardia, 26/07/2020) en el qual es queixava del "erro reiterat" d'Esquerra Republicana de Catalunya en conseguir preponderancia del port de Barcelona per damunt del de Valencia. Pobrets meus, no es tracta de ningunejar i perjudicar als valencians, sino un simple erro. L'articul apareix firmat per Salvador Enguix, un pancha agrait, professor de periodisme en l'Universitat de Valencia, tertulià de "A punt", llicenciat en ciencies de l'informacio en Barcelona, te un premi del periodic catalaniste "El Temps"... en fi, tota una joya. Un felador que ha tret profit dels seus actes. Per aixo s'expliquen algunes afirmacions tan sorprenents com que Compromis es valencianiste (me quede boquiobert de nomes pensar-ho) i que el catalanisme dels seus socis politics del nort els està perjudicant, quan en realitat no volen. Increible. ¡Cóm s'ha degradat la paraula valencianisme en gent antivalenciana com Compromis!
            La qüestio es que en el pas del temps vorem com esta colla de practicants seguirà pujant i en un poc de sort podriem fer un equip de futbol en ells, per a traure-los un poc de benefici.

Imagens: Pixabay (darkworkx), Wikipedia (mayimbu)

A.Cuadrado