El fiscal demana 3 anys de preso per a J.L. Olivas per frau

6/11/2014

El fiscal demana 3 anys de preso per a José Luis Olivas, exvicepresident de Bankia, pels suposts delits de frau contra la Facenda Publica i falsetat documental. Hauria comes estos delits en 2008, quan era president de Banca.

La Fiscalia demana tres anys de preso per a l'expresident de la Generalitat valenciana i Bancaixa i exvicepresident de Bankia, José Luis Olivas, per suposts delits contra la Facenda Publica i falsetat documental comesos en 2008 per l'assessorament prestat per una empresa seua a una mercantil de l'empresari Vicente Cotino.

La fiscalia provincial de Valencia ha solicitat al jujat d'Instruccio numero 14 de Valencia l'apertura de juï oral contra Olivas i Vicente Cotino -nebot de l'expresident de Les Corts Juan Cotino-, i contra les empreses Grupo Fiscal Asedes Capital SL, Sedesa Inversiones SL i Imarol SL.

La fiscalia provincial

En el seu escrit de conclusions provisionals, fet public el passat dilluns, la fiscalia expon que Vicente Cotino era en 2008 propietari i administrador unic del Grupo Fiscal Asedes Capital SL, al que pertany l'empresa Sedesa Inversiones SL, l'objectiu social de la qual era el sector de la construccio i l'energetic.

Olivas -qui va ser president de la Generalitat valenciana entre 2002 i 2003- era, per la seua part, administrador i soci al 50% en la seua dona, Mercedes Álvarez -imputada en esta causa pero per a qui el fiscal demana el sobreseïment provisional- de Imarol Sl, l'objectiu social de la qual era l'assessorament d'empreses i l'inversio patrimonial.

Actuaren "en anim de defraudar a la Facenda Publica"

El fiscal soste que Cotino i Olivas actuaren d'acort "en anim de defraudar a la Facenda Publica", per a lo que decidiren consignar en l'impost de Societats de 2008 del Grupo Fiscal Asedes com despesa deduible una transferencia de 580.000 euros que feu Sedesa Inversiones a Imarol SL, "la causa i finalitat de la qual es desconeix".

Per aço, els acusats "crearen un document que aparentava ser una factura" firmada per Olivas -l'unica que emete Imarol en 2008-, en la que se documentava que el cobrament per Imarol a Sedesa d'eixe import es devia a "unes supostes activitats de gestio i assessorament" en una venda.

Eixe assessorament "no existi", segons el fiscal, ya que eixa venda la realisà l'empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de les accions i tambe perteneixent al Grupo Asedes, "sense intervencio de cap tipo" d'Olivas. Per al fiscal, eixe pagament fon "una lliberalitat" de Vicente Cotino a Olivas, "que en cap de les maneres pot ser considerada despesa deduible en l'impost de societats".

Un informe de tres pagines

L'escrit indica que quan els inspectors de l'Agencia Tributaria requeriren a Olivas que acreditara la realitat dels servicis que figuraven en la factura, este aportà un informe de tres pagines firmat per la seua dona en abril de 2008 a indicacio d'este.

Este informe "no responia a cap de gestio duta a terme per a dita venda, ni contenia cap d'informacio util per ad ella", remarca el fiscal, qui precisá que, degut a la declaracio com a despesa d'eixa transferencia en l'impost de societats de 2008, la quota a ingressar a la Facenda Publica resultà "inferior en 150.000 euros a lo degut".

La fiscalia estima que estos fets son constitutius d'un delit contra la Facenda Publica i un atre de falsetat documental dels que son responsables en concepte d'autors els dos acusats, per als qui demana dos anys de preso i multa de 200.000 euros pel primer delit, i un any de preso i multa de 2.700 euros pel segon.

Aixina mateixa, considera que les societats Grupo Fiscal Asedes, Sedesa Inversiones i Imarol son responsables directes i solidaris en el pagament de les multes impostes als acusats, i deuen d'indemnisar a Facenda en 150.000 euros, en l'interes llegal corresponent.

Per a la dona d'Olivas, demana que s'archive la seua imputacio, a l'entendre que no hi ha indicis suficients de que haguera participat en la creacio de la factura ni coneguera la seua existencia i finalitat.

El Consell no contempla retirar privilegis a expresidents de la Generalitat Valenciana, ha afirmat el vicepresident preguntat pels casos de Francisco Camps i José Luis Olivas.

Des d'ACCIONV proponem:

Dellimitar els privilegis de l'Aforament. "Els membres de Les Corts, fins i tot despres d’haver cessat en el mandat, posseiran prerrogativa d’inviolabilitat tant penal com civil pels vots emesos en l’eixercici de les seues funcions publiques, aixina com tambe per les opinions manifestades, sempre i quan estes no atenten contra les senyes identitaries arreplegades en el present Estatut d'Autonomia, els drets fonamentals i les llibertats constitucionals".

A banda de l’excepcio anterior, durant el seu mandat, cariran d'aforament, es dir, tindran la mateixa relacio en la llei i se’ls aplicarà de la mateixa manera que als restants ciutadans, per tant podran ser detinguts i retinguts per actes delictius realisats en el territori del Regne de Valencia, sense que siga necessari que l’acte delictiu siga flagrant, corresponent decidir sobre la seua inculpacio, preso, processament, si es el cas, i juï al jujat ordinari respectiu competent, el qual, al mateix temps, tambe evitarà que qualsevol proces de privacio de llibertat tinga algun objectiu politic destinat a obstaculisar les funcions parlamentaries del membre de Les Corts.

Fora del territori valencià la responsabilitat penal i civil serà exigible, en els mateixos termens, davant de la Justicia corresponent, com a qualsevol atre ciutada."

Font: Agencia Efe

http://www.rtve.es/noticias/20141103/fiscal-pide-3-anos-carcel-para-jose-luis-olivas-exvicepresidente-bankia-fraude/1041540.shtml