El dret civil valencià a fer punyetes, per a variar / J. Masia

27/1/2023

Es obvi que hi ha una ideologia compartida d’una Espanya quan mes uniforme millor. Espanyolisar als chiquets es la politica educativa per excelencia i la politica llingüistica, en la nostra nacio, està cedida al seu soci: el pancatalanisme. No es un fenomen nou, precisament.

 He raonat molt sobre el pancaespanyolisme, com l’unio de contraris o enantiodromia, aci creen una perfecta simbiosis per a fotre als valencians, els casos son innumerables. No s’escapà ni Franco.

 Una mes que s’afig a la llista interminable per la dimissio nacional valenciana es troba en la reforma de la Constitucio Espanyola (CE). PP i PSOE s’havien mostrat d’acort en incorporar el nostre dret civil, pero al remat, com sempre, nos han fet una mala jugada.

 L’Associacio de Juristes Valencians que s’acosta a tot lo mon que la vol escoltar sempre ha pecat per a mi de dos problemes: 1- la coherencia grupal: si defenem lo propi no cal escriure en catala, 2- ¿per a qué te rodeges o envoltes dels mantafulers partits centralistes? Si t’enganyen una volta el problema es de l’atre, pero si te n’enganyen dos, el problema eres tu. Tanta candidea es de jujat de guardia. De fet, haurien d’haver recordat que fon el PSOE el que interpongue un recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional −un acte ben significatiu i per a recordar−. Els magistrats resolgueren contra el dret civil valencià en declarar les tres lleis nules (relacionades en la custodia compartida, les parelles de fet i el regim matrimonial), ademes feren mencio explicita, i sense vergonya, al Decret de Nova Planta de 29 de juny de 1707 que “supuso la definitiva abolición y derogación de los fueros de Valencia” i com que no el teniem, no el podem tindre (¿!). Es llegal, pero absurt, i si la llegalitat es illogica no hauria d’existir.

 José Ramón Chirivella,president de Juristes Valencians, llamentà "que los representantes valencianos carecen de interlocución y capacidad de influencia estatal" (ELESPAÑOL, 25-01-23). ¿Ha descobert la roda? ¿No sería mes interessant concentrar-se en potenciar nomes als partits que saben que compliran com es el cas de la coalicio Decidix? Al remat, la germanor, com he demostrat en tantes i tantes ocasions no funciona, perque els que dus al teu costat te posaran la cameta per a que no alcances mai el teu objectiu, per molt de Love is in the air que canten tots a la mateixa vegada. Confonen historicament i sistematicament desijos en realitat i la bona voluntat en ser un panoli util.

 PP i PSOE han modificat la paraula “disminuido” de la sacrosanta CE i au cacau. Una atra vegada mes, els valencianets no observaran lo lesives que son les conductes dels partits centralistes perque no entenen lo que es coyuntural i lo que es estructural. La reforma ha segut una coyuntura, lo estructural es una ideologia centralista, en una politica llingüistica que adora a un idioma i l’instrumentalisa per a fer-lo glotofagic i glotofobic contra les atres llengües peninsulars en l’objectiu de minorisar-les. A lo que es suma el catalanisme en la llengua valenciana. Per tot aço, l’espanyolisme i el catalanisme son dos ideologies extremadament negatives per als valencians, nomes la via valenciana, la de l’autoestima i la llibertat nos trau de la falsa dicotomia a on no serem ni carn ni peix.

 Un cas ben eixemplar es del president de la Diputacio de Valencia, Toni Gaspar, que no veïa cap de zombie del cas Taula i que representa la conducta sumissa i perniciosa: “Podíamos pintar más, es nuestra manera de ser, porque somos muy responsables, es nuestra manera de ser con el Estado, aquí para pintar se debe ser irresponsable, y prefiero la responsabilidad, ya nos llegará nuestro turno", considera Gaspar” (Valenciaplaza, 26-1-23). ¡Clar que si rebonico, cego, home de fe i d’orde!, ¿continuarém esperant fins a l’Armagedo? ¿Tonet es de El último de la fila? I yo sens enterar-me.

 El nacionalisme, que es l’amor a la teua terra es lo natural, no es el problema, el problema es l’imperalisme en tots els seus aspectes perque es essencialment etnocida.

 Els senyale la lluna i me miren el dit.

Imagens:valenciaplaza.com, i.ytimg.com, https://twitter.com/dretforalcivil