El contramanifest de 1999: la dignitat d’uns pocs (i III) / Antoni Fontelles

25/6/2021

La reaccio
            Est escrit nos alarmà ad alguns valencianistes perque sabiem de l’intencio: llegitimar a Zaplana-PP i desllegitimar (per absencia) a Unio Valenciana, especialment perque prou d’ells havien rebut ‘bon tracte’ d’este partit mentres estava en el poder. Es mes, alguns dels firmants encara ocupaven carrecs ‘politics’ posats per UV (com Enric Esteve o Vicente Bosch).
            En nomes coneguerem la noticia que publicava LP, en la jornada de reflexio, alguns advertirem clarament l’objectiu. Chimo Lanuza i un servidor nos posarem en marcha per a intentar contrarrestar, en la mida de lo possible, el dany que generava a Unio Valenciana (i per supost al valencianisme) perque implicava apoyar unes politiques, idiomatiques, contraries als postulats del moviment civicosocial.
            Hi havia poques hores. Redactarem quatre ralles en les principals idees. Telefonarem a persones que no havien firmat el reconeiximent pro-Zaplana, perque estava clar que eren els candidats a subscriure el contramanifest. L’operacio es realisà durant el mati del dissabte 12 de juny.
            Com que no hi havia temps material per a que s’arreplegaren les firmes en el paper, per telefon, el text es va llegir a cada u dels interessats els quals donaren el vist i plau a la seua adhesio. Es dir, s’otorgà verbalment el consentiment per a figurar al peu del document. Tampoc estirarem molt mes els contactes perque l’efecte que perseguiem era visibilisar que hi havia gent en contra de tal manipulacio.
             A primeres hores de la vesprada anarem Chimo Lanuza i yo a portar el document a LP i Levante-EMV. Lanuza entrà a LP i parlà en el responsable de l’edicio, Baltasar Bueno, el qual es negà a publicar-lo perque havia d’eixir el dia de les eleccions, el dumenge 13 de juny, alegant el seu caracter politic i excusant-se en que no es podia fer. Un atre que estava en la pomada, que sempre ha segut defensor del PP, variable ortograficament (uns dies partidari de les N-32 pures, sense catalanisar ¿? i uns atres anarquiste) i ara, coses de la vida, colabora en Levante-EMV...
            En acabant d’este fracas, que nos esperavem, perque sabiem que era una ‘operacio’ de salvavides a Zaplana; anarem a Levante-EMV (no recorde en quí parlarem) pero, a pesar de no ser una noticia propia (el manifest), s’ho montaren per a poder traure el contramanifest... fent referencia al text primer nos dedicaren un espai a la replica que ixque... sense problemes llegals, el dia de les eleccions... la jornada que era impossible per a LP. I no els passà res. Les autoritats electorals no digueren res.
            Esta es la pagina de Levante-EMV a on ixqueren les dos noticies.

            Est es el contengut del contramanifest (reproduccio integra i textual) i, segons lo vist, la llista dels 26 ‘valents’ que desafiaren el ‘poder mundial’ del PP i de Zaplana. No m’equivoque si assegure que molts dels subscriptors del ‘reconeiximent’ no tenien ninguna necessitat ni podien temer ninguna represalia laboral o social si no s’adherien.

CONTRA LA MANIPULACIO DEL VALENCIANISME
Davant la publicacio del document “Reconeiximent valencianista al president Eduardo Zaplana” subscrit per diverses persones, en la jornada de reflexio, els firmants i adherits al present document hem d’expressar que:
1. Sense qüestionar la valenciania provada d’alguns dels firmants, hem d’aclarir que son molts els que no han volgut subscriure’l a pesar de les pressions i molts mes els que creguem que es una clara manipulacio de l’opinio publica. Molts dels firmants del document ni saben ni han volgut dependre a parlar o escriure en llengua valenciana.
2. Hem de denunciar publicament que l’objectiu ultim es electoral per a que el Partido Popular obtinga la majoria en les eleccions de dema dumenge.
3. Els valencians i les valencianes han de saber que moltes de les actuacions del Partido Popular en defensa de l’identitat valenciana han segut forçades per uns atres partits o per diverses organisacions valencianistes.
4. Tots els valencians han de tindre clar que ha segut el Partido Popular el que ha pactat en el PSOE-PSPV el tema de la llengua valenciana en la llei de creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua (catalana).
5. En la mencionada llei de creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua s’expressa que s’ha de mantindre l’actual model catalanisant de la llengua; a l’idioma valencià se li pot dir ya catala, sense problemes; per ultim, es innegable que s’ha inclos la llengua valenciana com a part de la catalana.
6. La valencianitat del treball realisat pel Partido Popular i el seu president Eduardo Zaplana es la següent: en les escoles continúa donant-se catala, els llibres de text continuen catalanisats i totes les institucions i conselleries governades pel PP en esta llegislatura han continuat la catalanisacio de l’epoca del PSOE.
7. Per ultim, confiem que cada valencià obriga els ulls i veja la manipulacio a la que està sent somes i actue en conseqüencia.
Valencia, 12 de juny de 1999

            S’han adherit al present document “Contra la manipulacio del valencianisme”
            Josep Boronat (membre del Consell Valencià de Cultura, membre de la Seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV)
            Lleopolt Peñarroja (catedratic d’institut, membre del Consell Valencià de Cultura, academic de la RACV)
            Chimo Lanuza (filolec, director general de l’Institut Valencià de la Joventut, membre de la Seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, expresident de la Seccio de Cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat)
            Manuel Matas (llicenciat en historia, investigador, professor de llengua valenciana)
            Jesualdo Masià (psicolec, professor de llengua valenciana)
            Manuel Gimeno (filolec, secretari de la Seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, expresident de la Seccio de Cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat)
            Mª Pilar Prósper (llicenciada en historia, investigadora)
            Laura García (filologa, membre de la seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV)
            Josep Vicent Guinot (president del Colectiu Jovenil d’Associacions Valencianistes)
            Antoni Fontelles (periodiste, expresident de la seccio de Cursos de Llengua Valenciana de Lo Rat Penat, vicepresident de la seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV)
            Miquel Castellano (escritor, director de la revista lliteraria en llengua valenciana “Cresol”)
            Pere Astillero (editor)
            Francesc Tarazona (mege, president de l’associacio cultural “Prometeo”)
            Enric Llorens (professor titular de l‘Universitat de Valencia, catedratic d’institut)
            Josep Maria Guinot (filolec, membre de la seccio de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV, academic honorari de la RACV)
            Josep Melià (escritor, membre de l’Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana)
            Mª Angels Redón (psicologa, directora de la “Revista de Filologia Valenciana”)
            Josep Furió (escritor, catedratic d’institut)
            Gonçal Romero (advocat, president de l’associacio cultural “Cardona i Vives”)
            Marivi Ferrandis (llicenciada en historia, investigadora, vicepresidenta de Lo Rat Penat)
            Juli Moreno (llicenciat en historia, president dels Cursos de Llengua i Cultura Valencianes de Lo Rat Penat)
            Pere Aguilar (vicepresident del Grup d’Accio Valencianista)
            Josep Lluïs Llorens (catedratic d’Escola Universitaria, president de la falla Almirante Cadarso-Conde Altea)
            Juan García (advocat, president del Grup d’Accio Valencianista)
            Vicent Savall (cantautor)
            Josep Lacreu (artiste plastic)
Breu epilec
            Que cadascu traga les seues conclusions respecte als firmants del manifest i del contramanifest i de la posterior trayectoria personal, des de 1999 fins a hui, 2021... per allo de la memoria, la dignitat i la confiança... i de les traïcions i dels traïdors i dels venuts. Es el fondo i la forma.

Imagens: autonomico.elconfidencialdigital.com, Levante-archiu Antoni Fontelles

Antoni Fontelles

NOTES
(1) ‘desburgar’ es lo que en castella dirien ‘desentrañar’, ‘desenmarañar’, el DCVB no la porta, pero si ‘esburgar’ en el Maestrat. El diccionari d’Escrig i els de la RACV porten les dos, com tambe ho fa el de la AVLl. He constatat que està viva en l’Horta.
(2) Rebe este nom no tant pel repartiment de conselleries i carrecs (cosa habitual en els governs de coalicio) com perque en les negociacions intervingue Federico Félix, president de la patronal valenciana del sector avicola.
(3) Es el titul d’un llibre.

BIBLIOGRAFIA
FONTELLES, Antoni (1998), «Construint realitats en paraules (El dictamen del Consell Valencià de Cultura i la Llei de Creacio de l’Academia Valenciana de la Llengua)», en Revista de Filologia Valenciana, num. 5, Valencia, Accio Bibliografica Valenciana, pp. 97-161.
LÓPEZ, Voro (2017), Sense pèls en la llengua. El llibre roig de la llengua valenciana, Valencia, Foment de les Lletres Valencianes-L’Oronella.