Discurs en l'Encontre (I) / J. Masia

5/7/2021

            ¿Coneixen alguna corporacio empresa que llimite la venda dels seus productes o servicis? Google, Facebook, Twiter, Apple venen a tot lo mon, perque tot empresari somia en una situacio monopolistica. Coneixem que les empreses segmenten els seus productes, com el cas del movils: gama baixa, mija i alta, pero l'objectiu ultim es conseguir la major quota de mercat.
            La pregunta del millo sería resoldre per qué el valencianisme i els que van de valencianistes han reduit el seu creiximent oferint nomes un discurs conservador, dretiste, monarquic i regionaliste quan la majoria de la poblacio s'autoubica en el centre esquerra (4,67 en l'escala, 0 extrema esquerra i 10 extrema dreta; març 2020, CIS). Es un gravissim erro ideologic i estrategic llimitar el mercat potencial perque en el pecat nos va la penitencia.

            Quí som
            Accio Nacionalista Valenciana es el partit mes vell (1933-1936) dels actuals, fon liderat per Xavier Casp i Miquel Adlert. El marc ideologic reduccioniste dels pares fundacionals restringi l'exit perque no podem abandonar a la mitat dels valencians i valencianes sense ficar-nos la corda al coll. El valencianisme sera transversal o no sera.  
            En una segona epoca, des de 2006, s'ha convertit en un partit alternatiu a tots els demes. Nos declarem obertament valencianistes, feministes, ecologistes, nacionalistes i progressistes; ademes hem fet un eixemple de normativisacio i normalisacio tant en la uep com en el nostre Facebook a on som els que mes contenguts generem en el valencianisme i en valencià. Contem en el soport i publicacions de Toni Fontelles i Manolo Gimeno, pares de la normativa valenciana, que publiquen junt a F. Morales i un servidor (i alguns atres de forma mes esporadica). El nostre cami es clar i univoc: l'estricta obediencia valenciana.
           

            A ón volem anar
            Com a hereus del nacionalisme d'estricta obediencia valenciana, el de Gaetà Huguet, Rossent Gumiel o Rafel Trullenque, rebugem la companyia de la tercera via embolicadora, la del centralisme o als regionalistes que fan el joc a la dreta i ultradreta que tenen un comportament pancaespanyoliste com el PP.
            I des del nostre ideari progressiste nos adherirem a l'acort estatal contra la violencia de genero i participem en els actes a favor del colectiu LGTBI. Hem reivindicat un finançament just i hem denunciat la destruccio o mala conservacio del nostre patrimoni vert i arquitectonic generador de riquea, etc. Sempre estarem al costat del mes debils, de les minories, serem la seua veu.
            Els valencians no tenim pes en l'Estat Espanyol, en bona part perque hi ha dos forces constrictores: l'espanyolisme-castellanisme i el pancatalanisme que nos volen somesos i obedients. Necessitem una força valencianista que millore la vida dels nostres compatriotes. ¡Tots a una!
Image: Pixabay (Ryan McGuire), Wikipedia, pngegg

J. Masia