Descontrol sanitari en les importacions de fruites

11/11/2014

Els llauradors avisen de l'alarmant numero de plagues detectades en citrics que ingressen en l'Unio Europea (UE). AVA posa en alerta al voltant de la manca de control en les fruites que entren. Solament es revisat un 10% de la fruita que arriba.

L'Associacio Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja) ha denunciat que les importacions a la UE de citrics de procedencia de tercers països presenten nivells de deteccio de plagues i malalties cada volta mes alarmants. Segons l'associacio, eixos enviaments constituixen "una perillosa bomba de rellongeria que compromet seriament el futur de l'agricultura europea".

Segons les propies senyes oficials de la UE, la deteccio de plagues en carregaments citricoles de tercers països en desti al mercat comunitari s'ha situat enguany, entre els mesos de giner i octubre, en un total de 109 casos.

"Les sifres indiquen que, hui per hui, la situacio està fora de control, maxime si tenim en conte que solament es revisa de manera aleatoria el 10% de la mercancia citricola que entra per les fronteres comunitaries. Lo que està succeint es molt greu, pero encara resulta mes indignant i inconcebible l'actitut d'absoluta passivitat davant d'un problema tan serio que exhibe la Comissio Europea, els responsables de la qual permaneixen de braços caiguts i incomplint els seus compromisos publics d'actuar al respecte en major rigor", assegura el president de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado.

L'associacio destacà el cas de les importacions sudafricanes. Les autoritats comunitaries anunciaren a principis del passat estiu que adoptarien mides mes contundents contra el citat païs si en els seus enviaments de citrics es detectaven mes de cinc casos de "Taca negra" (Guignardia citricarpa).

Fins al passat mes d'octubre, les interceptacions d'eixa malaltia en citrics sudafricans sumaven ya 28 casos sense que la UE "haja pres cap iniciativa al respecte", llamenta l'associacio.

"A la vista de les senyes oficials -apunta el president de AVA-Asaja- solament podem pensar que tot ha segut una patranya, una tactica dilatoria per a tractar de guanyar temps, perque resulta que Sudafrica acapara, en 50 casos, casi el 50% del total de les interceptacions de plagues davant la complaença i la connivencia de les autoritats comunitaries, que seguixen mirant cap a una atra part", assegura Aguado.

Accio Nacionalista Valenciana exigix un major control sanitari dels productes que s'importen i una exigencia de calitat i garanties en el proces productiu similars a les exigides als llauradors valencians. ACNV insta al Govern central a que es dirigixca a la UE exigint que es complixca lo acordat referent al control d'importacions de fruites, aixina mateix tambe li demana al Govern central que proponga incrementar els controls d'inspeccio de les importacions, donat el serio problema de salut que supon importar productes en plagues i malalties, que poden afectar a la poblacio i a la produccio propia dins de la UE. Les pactiques dilatories de la Comissio no son admissibles, i no s'han de tolerar. Es precisa una actuacio urgent.

http://www.lasprovincias.es/economia/agricultura/201411/10/agricultores-avisan-alarmante-numero-20141110220212.html