Des d'Accio Nacionalista Valenciana volem canviar el sistema electoral i millorar la finançacio valenciana

19/1/2014

En ACNV volem que s’elimine la barrera electoral del 5%. Es injusta i discriminatoria, no existix en uns atres territoris de l’Estat i unicament aprofita per a impedir la sana competencia als partits ya establits.

ACNV defen les llistes obertes. Les llistes tancades impedixen un eixercici natural dels drets democratics de triar als nostres representants. En les llistes obertes el poble tria als seus represntants en les tancades ho fan els partits politics.

ACNV rebuja als politics professionals que no han treballat mai en la vida real. Els politics que fan de la politica el seu treball son proclius a renunciar a ideologies i acaben per buscar defendre els seus interessos en lloc de defendre els dels ciutadans als qui representen. El treballar unicament en la politica fa que se desconecten de les necessitats dels ciutadans i que se´ls torne mes dificil tobar les solucions adeqüades als seus problemes.

Des de ACNV demanem Concert Fiscal: Els imposts dels valencians han de ser per a inversions en Valencia. Solidaritat vol dir repartir entre aquells que estan mes necessitats que nosatres. Estem donant a comunitats que estan millor que nosatres i no rebem res d’ells. Es un agravi comparatiu el tracte de favor a comunitats “forals” com la navarra en ingressos molt superiors als nostres. No es just que les regles del joc a l’hora de repartir varien segons qui siga cadascu. El principi solidari es trenca quan no es igual per a tots i uns han de ser mes solidaris que uns atres. Davant d’esta actitut insolidaria de l’Estat els valencians reclamem gestionar els nostros imposts per a poder realisar les inversions que ara hem de mendicar i si tenim capacitat, ser solidaris en aquells pobles que estiguen en pijor situacio que la nostra.