Covid 19: la quarta ona / J. Masia

24/3/2021

            Estem en una situacio de baixa incidencia, els valencians i les valencianes ho estem fent molt be. Es el moment de reflexionar sobre el futur mes immediat.
            Els experts independents nos estan avisant des de fa semanes que es altament provable una quarta ona. La mutacio britanica s'ha expandit com pronosticà tot lo mon, excepte Fernando Simón I el "imprudent" i el sequit, afirmà: "Su impacto en España será marginal" (Redacción Médica, 11-1-2021). Per contra, Luis Enjuanes, mes encertat, declarava: "Supongo que habrá un repunte, especialmente si nos llega la nueva cepa del virus porque se ha visto que se transmite más eficazmente"(LP, 14-1-2020), aixina ocorria en Gran Bretanya i ya es dominant en moltes comunitats autonomes, aço si es prospectiva lo que facilita, i molt, la prevencio. ¿Algun assessor de comunicacio, sicolec, epistemolec li podria recomanar usar mes el condicional i mostrar-se mes caut en les asseveracions? Si ad algun seguidor li incomoda, que sapia que el mateix Simón en el programa Lo de Évole (14-3-2021) reconegue que havia de ser mes prudent, ¡encara cóm!
            Seguim sense medicament especific i es fia tot a la vacuna. L'embolic en les farmaceutiques es colossal perque no estan servint-les al ritme acordat en Europa (portem vacunats poc mes d'un 4%). ¿Cóm explicar esta ineficiencia empresarial mayuscula? ¿Per qué no es subvencionaren les vacunes del CSIC?, ¿algu creu que si haguerem invertit millons d'euros no les tindriem?, ¿saben que la ciencia espanyola encara no s'ha recuperat dels retalls neolliberals? Se que importa poc, sera que els de dretes no s'infecten ni moren.
            La vacuna hauria d'aplegar a tots els llocs, pero sabem que no es aixina. Ocorregue lo mateix en els cars tractaments del sida, l'India i Sudafrica lideraren, junt a associacions i oneges, una creuada contra les patents en la seu de la OMC (Organisacio Mundial del Comerç), arribava tambe a les proves de diagnostic i l'historia es repetix. Poden intuir qué han votat la gran Espanya i la majoria dels països rics per al lliurament o suspensio de les patents: no. Clar, ni blanquet ni europeu, puix al clot.
            Una derivada es tindre una reserva d'EPIs (Equips de Proteccio Individuals) com es te de petroleu (l'estoc costa diners i les practiques empresarials no els volen, desigen treballar exclusivament baix demanda i ya han pogut observar el coll de botella en el mercat, una ineficiencia mes del capitalisme salvage) o apostar per canviar el model productiu, mes alla del sol i plaja (¿alguna vegada voré este debat damunt de la taula?). He escrit varis articuls en eixa direccio, pero en el valencianisme es com si els parlares del gat de Schrödinger, ni el mes minim debat colectiu... mes alla del blau de la Senyera no hi ha res. Una digressio sobre la falta de pensament, el simplisme no es simple es una simplea, com diria Gaston Bachelard. Per estos llars, el reduccionisme culturaliste es mortal. Com este no alimenta lo suficient se'n van a buscar el complement fora d'ell, fins a supeditar el seu valencianisme a ideologies que l'utilisen com tercer o quart plat... un clinex. L'atractor de la dreta extrema i l'extrema dreta acaba per chuplar-se'ls... i ells tan contents de servir a la gran palometa... que sempre anteponen a la menuda, sobre tot si entren en conflicte (vore el pacte del Majestic i les conseqüencies). Els "valencianistes" de dretes tenen una fuga de seguritat permanent. Es la cronica d'una mort anunciada: el Titanic.
            Tornem, en un atre badall de seguritat per a garantisar l'exit de l'estrategia global contra el covid 19. Des del punt de vista etic i medic s'haurien d'haver suspes mundialment les patents, perque el be comu ha de prevaldre sobre els interessos d'unes farmaceutiques (encara hi ha alguns que no entenen l'interes general). No fon aixina i es que com he escrit, en moltes ocasions, els neolliberals i l'etica son incompatibles. Ya que est argument ni els agrada i tampoc servirà de res, llavors utilisem-ne u mes egoiste, les mutacions del virus es produixen perque te una ampla base –els humans– sobre la que experimentar. Quan mes contagis, pijor, perque alguna podria desenrollar una ganancia de funcio que faría inutils o poc utils les solucions, com es el cas de la mutacio africana i AstraZeneca. Hem de ser proactius i perseguir al virus fins a l'ultim raco del mon.
            Tots els metodos coneguts de finançament empresarial habitual han desaparegut –els estats ha finançat les investigacions– i s'han accelerat tots els tramits, per raons evidents d'urgencia. Optar per unes atres alternatives a la dels incomplidors sería una molt bona opcio, despuix acabarém en els tribunals. Es senzill: lo primer es lo primer, ¿o no?
Quan els inconscients, i em referixc especialment al govern madrileny o el Magaluf frances, obriguen els tancaments perimetrals –veuen cóm les mides restrictives funcionen... a costa de l'economia–, en una incidencia molt superior, vindran a territori valencià i llavors el risc es dispararà, ¿qué pensen fer?
            Per cert, obrir l'interior dels bars i uns atres establiments es una salvajada, ya coneixem els aerosols. ¿Estem en el romançet de salvar la semana santa? La meua proposta politica, que he deixat blanc sobre negre, es l'erradicacio del virus no la convivencia (miren cóm ho han fet els nostres antipodes: tancament de fronteres, traçabilitat, test i mides drastiques, contundents, pero breus). En acabant, m'he d'escoltar que no hi ha diferencies ideologiques, ¡ai, mare! ¿per qué sempre ho diuen els centrats de dretes?
            ¿A ón està el pla de prevencio? Si, eixe concepte que els es tan complicat d'entendre. ¿A qué esperen a tindre als ya oblidats rastrejadors a punt per a que no se'ls escape de nou la transmissio comunitaria?, ¿quàn els explicaran la diferencia entre un rastreig ex post i u ex ante?, ¿quàn els tribunals consideraran que hi ha negligencia en la gestio?, si, l'inexistent responsabilitat penal. ¿Es poden repetir sempre els mateixos erros i exonerar-los perque son inviolables?, ¿els votants tambe estan exents de culpa com sempre?, ¿en base a qué els governants implementen politiques que afecten a tots? John F. Kennedy nos contestà: l'ignorancia d'un votant en una democracia perjudica la seguritat de tots.   
Imagens: Pixabay (Free-Photos)

J.Masia