Covid–19: Espanya 1– Valencia 0 / per J. Masia

10/5/2020

            Yo estic massa fart de que per enessima vegada en l'historia es repetixca el marcador. Alguns ignorants i inocents creuen equivocadament que el problema no es l'idea d'una Espanya castellana i antivalenciana sino les politiques dels governs estatals. Quan sempre es igual es licit sospitar que no es una qüestio casual sino causal, es dir, no es un fet aïllat perque es la concatenacio d'una serie de ningunejos i desprecis que arrastrem des del sigle XV i per cert, han passat governs de tots els colors. Qualsevol persona minimament inteligent, si aparca la seua ideologia i aten nomes a l'historia, descobrirà quàn començà la decadencia valenciana i quàn forem grans. Els descens als inferns de la nostra cultura començà en la dinastia castellana dels Trastamara, de Germana de Foix en la nostra nacio i fins al dia de hui els molls valencians anem de cul. D'aquella pols estos fancs.

            El Païs Vasc va a fase 1 simplement perque es el pagament dels seus vots, necessaris per aprovar l'estat d'alarma. Tambe poden comparar-se en Navarra.

            Ficar un examen en preguntes quantitatives i qualitatives es lo pijor per a un estudiant perque la correccio tindra una major subjectivitat que si l'examen fora nomes objectiu. A partir d'aci l'evaluador te una capacitat discrecional que entenc innecessaria i contraproduent. No s'enganyen, tot el mon preferix un examen objectiu. Els criteris anunciats pel govern primer eren una trentena, en acabant setze; primer eren les provincies –president del govern dixit–, en acabant son les arees sanitaris –que desacredità i no volia el president del govern–, canviar criteris sobre la marcha no es un fet virtuos, si vas a fer-ho no cal ser tan taxatiu. Si estem parlant de cessions, de corresponsabilitat en les comunitats, per qué s'han passat per l'arc del triumfo lo que volia la Generalitat Valenciana (GVA). Es mes, la consellera de Sanitat, Ana Barceló calificà la decisio de "no objectiva" (ÀPunt, 9-5-2020) i si el ministeri de Sanitat nos ficà "matricula d'honor", en conversacio en la consellera (LP, 8-5-2020), ¿per qué mes tart nos deixà fora de l'alvanç?, ¿els cientifics valencians que avalaven el pas de fase son imbecils?, ¿sera la primera vegada que una decisio conscient o inconscient espanyola afecta negativament a la nostra nacio?, ¿poden citar-me'n alguna positiva?, ¿el Decret de Nova Planta?, ¿la divisio provincial?, ¿l'AVLl d'Aznar?, ¿ser la comunitat pijor financiada?, ¿fins a quín punt arriba el masoquisme valencià? 

            Es cert que la precisio o exactitut estadistica governamental era simplement impossible per molts motius, com la dels restant governs del mon, per l'alteracio de variables de comput, per les comunicacions de les comunitats a destemps, no les oferien o eren increibles, pels requeriments internacionals canviants i sobre tot per problemes epistemologics que sempre estaran ocults per a una facha –abans de criticar busquen la paraula enigma en el diccionari–, etc.

            Els criteris per a la 'sentencia' deurien d'haver segut objectius per a evitar discrecionalitat. Es responsabilitat del govern valencià i els nostres mijos de comunicacio exigir una explicacio raonable, de la transparencia no es parla, es practíca i estem llunt en la GVA (LP, 5–5–2020) i el govern d'Espanya.      

            Resultaria injust i absurt que Madrit, Barcelona i Valencia ixqueren al mateix temps, en tots cas sigam els primers en alguna cosa –les nostres senyes son millors que la capital de l'imperi espanyol i la dels països catalans–, encara que crec que es mes provable que ixcam pronte per a preparar-los les plages i els "chiringuitos". Barceló vol reunir-se en el ministre de Sanitat, a vore quànt pesa el PSPV en Madrit.

            Recorden que un politic no pega puntada sense fil i si l'us de les maixqueres FPP2 fora obligatori, com vinc reclamant i practicant, es podia anar a bon pas i mes segurs entre fases. ¡Puix no hi ha manera que ningu ho entenga! A lo millor els agrada mes confinar, pero l'aplicacio de mides restrictives ha de ser proporcional i  progressiva, el desconfinamet tambe. Sense l'obligacio de maixqueres els contagis pugen i algu s'haura de fer responsable que les bombes dels asintomatics vagen a pit descobert i que done igual la fase perque son vectors de contagi que han de ser neutralisats. Menys confinaments i mes maixqueretes que els retalls de llibertats si es poden evitar s'han d'evitar. Es mes rapit obligar a utilisar la maixquera que fer tests massius a la poblacio, per cert, que els faches haurien de saber que mai s'han fet a tota la poblacio en l'historia de l'humanitat per dos motius complementaris: economics i utilitaris. Si hui dones negatiu i dema t'infectes de qué servix l'analisis, nomes com a senya epidemologica. El gros dels esforços s'haurien de concentrar en unes atres arees molt mes interessants com es la prevencio i l'alerta rapida, els atres elements estan preparats per una provable segona onada.   

            Lo que nos passa als valencians es que som molls per l'adoctrinament: l'espanyolisacio i la pancatalanisacio. Valencia es inconscient de que ocupa el lloc d'equilibri interterritorial i manté a l'Estat Espanyol unit. Madrit no soportaria un front vasc, catala i valencià –miren nomes els PIBs–. La geopolitica justifica la nostra despersonalisacio, si es donarem conte els valencians desequilibrariem la situacio, votariem en clau nacionalista i pintariem, tindriem mes poder i benestar. Les autoritats educatives mantenen la consciencia dormida que eviten despertar ensenyant i promocionant identitats alienes, per aço no pintem fava. De res servix protestar i no fer res per canviar la situacio. Valencia sera nacio o no sera, sera un apendix castella o catala.   

Imagens: Wikipedia (Alonso de Mendoza), Pixabay

J. Masia

 

Adenda 11/05/2020

El companyo J. Masia ha revisat l'informe tecnic de la GVA i el protocol del ministeri de Sanitat, i conclou que l'erro ha segut de la GVA. No era de veres lo que afirmà E. Vanaclocha, l'experta valenciana, de que als casos sospitosos no se'ls 'havia de fer la PCR ya que sería obligatori nomes a partir de hui, pero els criteris de canvi de fase si que arreplegaven l'obligatorietat. La GVA s'ha relaxat en el control per PCR dels casos sospitosos i per aço hem segut castigats. En el document del ministeri ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA FASE DE TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 INDICADORES DE SEGUIMIENTO (4 i 6 de maig de 2020) explica que "A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas.". I aci no s'ha fet aixina, ademes tenen un alt numero de casos que no saben d'a ón provenen.