Confusio i claror en Meliana / Toni Fontelles

8/2/2024

           L’Ajuntament de Meliana (governat pel PP) ha anunciat (22-1-2024) que fara classes de llengua valenciana seguint les Normes d’El Puig. Immediatament han eixit el salvapatries defensors del corralet ideologic per a criticar l’iniciativa.

L’assamblea del professorat de l’Institut La Garrigosa de la poblacio ha mostrat “sorpresa i profunda indignació” per la noticia. No esperava una cosa distinta quan es toca el dogma. No hi ha una minima reflexio, autocritica.

Que el curs de valencià significa: “una falta de respecte cap a la nostra professió”, sona a una difusa superioritat moral del ‘missioner’ –la funcio docent– front als ‘pagans’ –els natius–. I lo dels “professionals i especialistes de l’educació” tambe sona a estar en possessio de la veritat suprema, la de l’expert.

I al punt sorgixen els topics. ¡Ya tenim el burro en l’herba! Que la normativa que s’utilisarà no seguix: “els criteris científics d’aquesta institució [l’Acadèmia Valenciana de la Llengua]”. No se d’a ón es trauen que la normativa de la AVLl es cientifica. ¿No hi ha ningun professor de l’assamblea que pense una miqueta? Haurien de llegir un poc mes i que algun sociollingüiste els explicara qué es una planificacio formal.

Ademes, “considerem una infracció molt greu del propi Estatut promocionar una normativa que no segueix els criteris científics d’aquesta institució.”. ¿”infracció greu”?, ¿volen dir ‘delit’? Tenen un cami facil... denuncien a l’ajuntament en un jujat. Si el mateix ajuntament fera un cicle de conferencies sobre la republica, per a abolir la monarquia... ¿sería ‘infraccio greu’ de la Constitucio? ¡Quín nivell!

Per cert, la ‘assamblea del professorat’, un orgue corporatiu, funcionarial i meritocratic, no es ‘superior’ a una institucio democratica com una corporacio municipal, mal que els pese ad alguns o a tots els assambleistes... tal plantejament es fals i irreal.Per ultim, “Això [l’ensenyança d’una ‘realitat’ diferent] pot provocar en el nostre alumnat confusió i desconfiança cap a la llengua i inseguretats a l’hora d’expressar-se.”. Entenc la preocupacio, una preocupacio que els hauria d’haver ‘ocupat’ als docents des de fa alguns decenis. Quan el model idiomatic ensenyat creava –i crea– els aberrants ‘natius incompetents’ en la propia llengua. ¿No ho pensaven?, ¿no ho pensen? Es esperable que introduixca ‘contradiccions’ en la mida en que la normativa oficial –‘cientifica’– contradiu la modalitat propia i general valenciana ¿no?. L’acceptabilitat o inacceptabilitat es una opinio, es doxa.

¿Crear confusio? La mateixa que introduix la “assemblea” quan usa ‘aquesta’, ‘aixi’, ‘segueix’, ‘fou’, ‘ha estat’, ‘altres’, ‘amb’, ‘vetllar’... ¿els han mostrat als alumnes que ‘este’ es antiquissim en valencià i es la forma general?, ¿els professors de llengua castellana ensenyen als alumnes a dir i escriure ‘aquesta’?, ¿per qué continuen escrivint ‘aquest’ i censurant-ocultant ‘este’?. ¿Saben que algunes de les formes que utilisen ‘contradiuen’ les ‘preferencies’ de qui es la maxima autoritat, la AVLl?, pero els importa ben poc o gens.

Podria ser mes extensa esta replica, pero no val la pena. Ni ho voran ni ho volen vore. Lo unic que pareix que li importa a l’assamblea es el dogma, el propi. No cal apelar a la democracia ni a la llibertat d’expressio ¿per a qué?

I els recorde que hi ha vida –ciencia– fora de la AVLl, com tambe n’hi ha vida –ciencia– fora de la RAE.

Imagens: ayuntamiento.es, lavanguardia.com.