Conductor de primera.

16/3/2015

Ser valencianiste es com el conduir. Importa i molt la maquina que portes, te permet anar en millor o pijor confort, pero no canvia l'objectiu.

Importa el cami que tries, te pot dur en mes seguritat o en mes rapidea. Es important perque si no tries be el cami te pot alluntar de l'objectiu, o fer-te arribar quan ya es massa tart.

Es important vore qué fan uns atres, independentment de lo que fas tu. Perque per be que tu pugues fer les coses, si no tens en conte als demes, te pots trobar en que un atre coche te traga del cami, o te tanque el pas, o t'espente. Els valencianistes no som autistes ni vivim en el nostre mon absents de tot allo que nos rodeja. Alguns si estarien contents de que fora aixina, i nos arenguen dient-nos que ya està be de mirar a vore que fan els atres. Sense dubte els valencianistes hem de tindre en conte tot allo que fan els demes, tant de dins com de fora, que puga incidir o influenciar en el nostre futur. No fer-ho unicament demostraria la nostra irresponsabilitat.

¿De qué nos aprofita el treballar i construir un proyecte si per a quan el pogam posar en marcha aquells als que nos han dit que ignorem nos lo han invalidat? No, aço sería treballar d'esquenes a la realitat. Hem de tindre en conte tots els "agents externs" que incidixen i influencien, per a poder contrarrestar eixes incidencies i males influencies.

¿Es important que ademes tingam un proyecte propi, integrador i de futur? Clar, no a soles es important, es que ademes ho tenim i treballem per dur-lo avant.

Nomes aquells que es mouen per interessos diferents a engrandir i fer millor a la terra valenciana , i que no consideren prioritari defendre els pilars del valencianisme poden considerar que es perjudicial el tindre en conte als agents externs, i que el proyecte que tenim entre mans encara ha de vindre algu a plantejar-lo com a cosa nova. No es d'estranyar que quan se'ls crida per a participar del proyecte es neguen.

Recordeu l'objectiu ha de ser recuperar la Llengua Valenciana i la dignitat dels valencians. Els diferents camins que donen com a resultat la consecucio d'eixe objectiu son bons. Tots els demes camins que arriben a llocs diferents no aprofiten.

Image flickr.com

Miquel Real