Concentracio 19 S en defensa de l'identitat valenciana

20/9/2015

En un ambient festiu i reivindicatiu, mils de valencians, el passat dia 19 de setembre, es concentraren en la plaça major del Cap i Casal per a mostrar el seu enuig contra la politica cultural del govern actual (municipal i autonomic) que atenta contra les senyes d'identitat.

Una ampla representacio de totes les entitats culturals, donaren soport a una concentracio de caracter civic reivindicatiu i protesta.

La jornada transcorregue sense mes incidents que els provocats pel consistori, qui otorgà permis d'ocupar la plaça al mateix temps i en el mateix lloc a tres organisacions diferents, un grup d'exhibicio d'acrobacies en bicicleta, que en teoria tenien la seua activitat per la vesprada, una carpa per a fer publicitat de la Federacio AVANT, a la qual no li deixaren l'espai lliure tal i com mana la llei, i l'espai reservat per a la mateixa concentracio. Tot otorgat per l'Ajuntament, sense respectar el dret a manifestacio i a ocupacio, en permis, de vies publiques que otorguen els principis constitucionals.

L'acte fon presentat emotivament, per Juan Rafael Gimenez de l'associacio Renovacio Cultural Valenciana de Burjassot. En llegir el comunicat de les associacions convocants, a on es criticà durament el fals valencianisme del PP i la seua actuacio catalanista i catalanisant del poble valencià i les actuacions del nou consistori i el nou Govern valencià, es donà pas a unes atres intervencions entre les que destacà la del president de Junts Front a la AVLl, i la llectura de sendes poesies per banda dels germans Simarro, sent especialment emotiva la llegida per Rafael, del molt volgut "Aussias Russafa", Anfos Ramon, per a qui es tornà a demanar un carrer en el Cap i Casal. Tambe contarem en l'interpretacio de un ramillet d'albaes en to reivindicatiu, cadascuna mes ingeniosa que l'atra i interpretades en gran maestria per un conjunt d'artistes del cant valencià. Unicament puc recordar el nom de Pepita de Russafa, d'entre els molts que participaren, per ser una antiga coneguda de la que ya m'era familiar el nom. Tots donaren mostra de gran art i bon fer.

Diferents representants de partits politics estigueren presents per a donar soport a la concentracio, cal destacar la nutrida representaccio de membres d'AVANT, els quals han ajudat des de les taules situades diferents dies en lo carrer, a fer publica la convocatoria.

S'ha de fer public que foren dirigents d'AVANT els qui negociaren en la policia l'ubicacio de l'escenari per a la concentracio, donat que "estranyament" l'Ajuntament hi havia perdut l'expedient de solicitut per a ubicar dit escenari, i no hi havia un expedient de resolucio que autorisara la seua instalacio. Aprofitant que l'Ajuntament no hi havia habilitat l'espai concedit, en resolucio en firme otorgada, per a montar una carpa de la Federacio AVANT, es va a procedir a una permuta d'us, cedint la Federacio AVANT el seu lloc a les entitats culturals per a que pogueren dur avant l'acte en normalitat.

Com a colofo l'anunci fet des de l'escenari de que vullguen o no hi haura Te Deum en la Catedral en Senyera el dia 9 d'octubre. I finalment es va cantar l'himne nacional valencià.

Les nostres felicitacions al poble valencià per la seua multitudinaria resposta a la crida feta per les entitats culturals en defensa de l'identitat valenciana.

 

Miquel Real
President d'AccioNV
Secretari Adjunt de la Federacio AVANT