Comunicat davant de les greus declaracions del Conseller d’Educacio i Cultura, Vicent Marzà i Ibañez

13/8/2015

 Des d’Accio Nacionalista Valenciana (ACNV), coneixedors de la gravacio, i conscients de la seua gravetat, se fa publica denuncia de l'entrevista realisada per l'emissora catalana 'Radio Terra' a Vicent Marzà, actual Conseller d’Educacio i Cultura de la Generalitat Valenciana, el passat 11 de setembre de 2014, dia en el qual es celebrà en Catalunya la “diada”. 

 En estes declaracions, el nou Conseller de la coalicio “Compromís”, s’expressa en total normalitat i naturalitat tant la seua opinio com la del seu partit ‘Compromis’, respecte a tot lo relacionat en el denominat supost “proces soberanista o independentista de Catalunya, donant tot el seu soport.

 Des de l’emissora catalana ‘Radio Terra’, caracterisada per recolzar de manera incondicional al govern d’Artur Mas i a totes les organisacions pancatalanistes afins, se posaren en contacte en Vicent Marzà per a que traslladara als seus oyents la visio que tenien des de les “comarques del Sur del Senia”, com denominen els anexionistes catalans als territoris del Regne de Valencia. Vicent Marzà, demostrant molta complicitat i proximitat als seus interlocutors, afirmà en l’entrevista, entre unes atres frases:

 

[…] “Els “països catalans” SON UNA REALITAT,…, no solament culturalment sino tambe politicament, i deurien de ser en el futur encara mes” […]

 […] “podem agarrar com a un pas mes en el comu repte en el que es pot ajudar encara mes a explicar cóm l’Estat espanyol no es un Estat democratic,…, i cóm se pot eixir d’ell d’una forma democrática, participativa, recuperant la soberania del poble, com pot ser com acabeu de fer el “principat” a partir del referendum i DESOBEDINT les ordes que ells estan fent, yo m’agarre ad esta opcio,…, yo crec que es el cami d’esperança, el cami d’estar completament contents de que el “principat” puga fer este pas, QUE YA ARRIBARÉM NOSATROS” […]

 […] “Yo crec que aixo es lo que hem de fer, i festejar el 11 de setembre, i exigir que hi haja consulta, QUE PUGAU EXIGIR ELS CATALANS DEL NORT, pugau eixercir de mes al nort del Senia, pugau eixercir el vostre dret a decidir la vostra soberania” […]

 […] “s’ha d’arribar fins al final, el proces es de la ciutadania, i NO SERA UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, ni seran les lleis d’Espanya LES QUE HAGEN DE PARAR EL PROCES DE SOBERANIA del poble, i crec que TANT SI ES LLEGAL COM ILLEGAL, segons les seues lleis, S’HA DE FER” […]

[…] “Sense Valencia no hi ha independencia” […]

[…] “Sense desobediencia tampoc hi ha independencia” […]

 

I conclou l’entrevista, en la mateixa llinia:

 

[…] “enhorabona per tirar avant este proyecte que es molt necessari i que nos ha portar ilusio a banda i banda del Senia” […]

 

Des d’Accio Nacionalista Valenciana (ACNV) es denuncia l’extrema gravetat d’estes declaracions i que deurien de supondre conseqüencies politiques i accions judicials immediates contra Vicent Marzà, perque, entre atres raons:

 

  • *VULNERA de manera delliberada la llegislacio vigent, en especial, l'Estatut d'Autonomia Valencià i la Constitucio.

  • *DEMANA la DESOBEDIENCIA contra el Tribunal Constitucional i les restants Lleis estatals.

  • *ATENTA contra l'identitat, historia i cultura valencianes.

  • *SERVIX de manera premeditada als INTERESSOS d’una atra Comunitat Autonoma que al mateix temps AGRAVIEN i PERJUDIQUEN al Poble Valencià i als interessos del Regne de Valencia.

La transcendencia d’estes manifestacions es major si tenim en conte que Vicent Marzà està ostentant un carrec politic, damunt de la relevancia que te l'opinio d'un Conseller, i mes encara si ho es d'Educacio i Cultura, es dir, aquell que gestiona i es maxim responsable de l'ensenyança dels jovens valencians. Es incompatible que un politic que vulnera la llegislacio vigent i que atenta contra ella i, tambe, contra l'Identitat del Poble Valencià a qui en teoria representa, puga continuar eixercint i ocupant eixe carrec public.

 

Per tant, i per tot lo expost, des d'Accio Nacionalista Valenciana S'EXIGIX de MANERA URGENT la DIMISSIO del Conseller d'Educacio i Cultura, Vicent Marzà, o la seua DESTITUCIO IMMEDIATA per part del President de la Generalitat Valenciana, Sr. Joaquim Puig, el qual de no fer-ho estaria assumint i sería tambe responsable de les manifestacions que ha fet el seu Conseller, Vicent Marzà.

 

En Valencia Ciutat, a 12 d’agost de 2015

 

 

Image: Marza, postimg.org

Nota: Esta carta ha segut enviada a mijos de comunicacio (prensa i radios) i als implicats (Chimo Puig i Vicent Marzà) en espera d'una resposta.

 

 

Declaracions originals: