Comunicat d'ACNUR davant del Dia Universal del Chiquet

20/11/2015

logotip d'ACNUR

Accio Nacionalista Valenciana, a instancies de les secretaríes d'assunts socials de dit partit i de la Coalicio AVANT Valencians, vol donar difusio al comunicat d'ACNUR en el Dia Universal del Chiquet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT: DRETS DELS CHIQUETS

1. El dret a l'igualtat, sense distincio de raça, religio, idioma, nacionalitat, sexe, opinio politica.
2. El dret a tindre una proteccio especial per al desenroll fisic, mental i social.
3. El dret a un nom i a una nacionalitat des del seu naiximent.
4. El dret a una alimentacio, vivenda i atencio medica adequada.
5. El dret a una educacio i a un tractament especial per a aquells chiquets que patixen alguna discapacidad mental o fisica.
6. El dret a la comprensio i a l'amor dels pares i de la societat.
7. El dret a activitats recreatives i a una educacio debades.
8. El dret a estar entre els primers en rebre ajuda en qualsevol circumstancia.
9. El dret a la proteccio contra qualsevol forma d'abando, crueltat i explotacio.
10. El dret a ser criat en un espirit de comprensio sexual, tolerancia, amistat entre els pobles i germanor universal.

 

          "Hui, dia 20 de novembre, es celebra el Dia Universal del Chiquet, una jornada que convida a recordar molts moments feliços de la nostra infancia o dels nostres fills. No obstant, es un dia en el que no nos agradaria oblidar que la mitat de la poblacio refugiada o desplaçada que hi ha en el mon son chiquets.

          Han vixcut la guerra, la violencia, han tingut que deixar-lo tot arrere i han vist el costat mes amarc de la vida. La majoria d'ells son menors de 11 anys. Per aixo, creem que hui es un dia per a no oblidar el llarc cami que tenim per davant per a continuar donant assistencia i proteccio a tants i tants chiquets."

 

Comunicat d'ACNUR
Secretaries d'Assunts Socials d'AccioNV i la Coalicio AVANT Valencians

 

  Imagens: ACNUR; www.atalayar.com; www.eldiario