BANDES I SOCIETATS MUSICALS EN EL REGNE DE VALENCIA / per J.Morales

18/10/2020

            Seguint una cronologia; des de l'any 1500 observem una serie de grans musics i compositors ilustres, aixina destaquem en 1500 a Lluïs de Milà, compositor i vihueliste. En 1640 Joan Cabanilles, organiste i compositor de musica barroca, en 1704 Vicent Martí i Soler, gran compositor d'operes i ballets. En 1851 està Rupert Chapi i Lorente, un atre gran music  que destaca en la sarsuela. En 1871 Eduart López Chavarri compositor, musicolec i escritor. En 1873 Josep Serrano, autor de numeroses sarsueles i de l'Himne de la Comunitat. En 1900 tenim a Oscar Esplà, gran pianiste i compositor. En 1920 Manuel Palau mestre i compositor i director del Conservatori. En 1930 destaquem a Josep Iturbi, pianiste, compositor i director d'orquesta. En 1950 tenim a Joaquim Rodrigo autor, entre unes atres obres, del “Concert d'Aranjuez”.
            Estos grans musics entre molts atres son la llavor de lo que en els ultims doscents anys ha segut la musica valenciana. La musica aplegarà al cor de molts pobles i ciutats del Regne de Valencia i es crearan les bandes i societats musicals actuals, les quals li donen un gran prestigi musical internacional a la nostra terra.
            Segons les senyes de que disponc, en l'actualitat n’hi ha 1.686 formacions artistiques musicals, d'a on ixen 1.075 Bandes, 200 orquestes de cambra, 233 Cors, 52 Bing Bands i 19 grups de tabalet i dolçaina.
            La Federacio de Societats Musicals agrupa al seu voltant a 547 associacions musicals, en 40.000 musics i 60.000 alumnes d'escoles de musica.
            Valencia, en 266 municipis, conta en 1.338; Alacant, en 141 municipis, en te 342 i Castello, en 133, te 206 formacions musicals. D'esta manera en el Regne de Valencia els 40.000 musics supon el 50% dels musics de tot l’estat espanyol. En paraules de propi president de les Federacions Musicals: “Es un fenomen unic en el mon” sobre tot si se te menys soport del desijat.
            El soport economic de l'administracio no supera el 20%, tenint en conte que estes societats i bandes musicals generen una riquea estimada d'uns 40 millons d'euros (el 0,04 del PIB de tot el territori valencià). En quant als seus ingressos, el 76% procedix de fondos propis, les matricules de les escoles de musica aporten el 38 % i les subvencions publiques no arriben al 22%. Els patrocinis i donacions nomes aporten el 1,4% i les ajudes europees son de 200.000 euros (nomes el 0,4% dels ingressos).
            Estes societats musicals realisen un dur treball per a autofinançar-se economicament i foren declarades “Be d'Interes Cultural” en 2018 (Decret 68/ 2018 de 25 de Maig.)
            Un eixemple curios nos dona una idea de la gran força en que han calat estes escoles musicals en els pobles de Valencia; en els anys durs de la crisis economica, el numero d'alumnes aumentà un 22%, eren al principi de la crisis 43.089 alumnes i aumentaren fins a 52.490.

            Hem de cuidar i ajudar en lo possible a estos alumnes, ya que en aixo contribuirém a esta maravellosa tradicio musical valenciana unica en el mon. En estes escoles s'escomença en una edat molt primerenca i en elles existix l'igualtat de generos.
            Pero en l'aparicio de la pandemia actual, les societats musicals han hagut de solicitar ajuda a la Generalitat, la Diputacio i als Ajuntaments en caracter d'urgencia. Les minvades agendes musicals han afectat d'una gran manera a les seues economies.
            Els ingressos adicionals que obtenien gracies a les Falles, la Magdalena, les Fogueres de Sant Joan, Semana Santa, Sant Vicent, Moros i Cristians etc. s'han vingut abaix i prop del 10% de l'alumnat ha deixat els seus estudis. S’ha d’ajudar sobre tot des dels orguens oficials i la ciutadania, de la manera que se puga, per a que les Associacions musicals valencianes ixquen avant. No ya a soles representen un fenomen cultural unic en el mon, sino que no n’hi ha cap territori en cap nacio del mon que puga alardejar de tal cantitat de bandes musicals.
            En la meua modesta opinio, encara que se que en cada poble o ciutat existix el seu ateneu musical corresponent i solen donar concerts en certa regularitat, inclus diversos certamens entre ells, veig que no s'han terminat de conectar degudament en el ciutadania de Valencia. En la ciutat de Valencia som uns dos millons i mig d'habitants i a soles son conegudes popularment durant les falles, a on habitualment interpreten nomes els passacarrers “El faller” i “Paquito el Chocolater”; poc bagage per a lo que representen. Algunes solien vindre al festival anual que es donava en la Plaça de bous i estos anys arrere els dumenges pel mati en el Palau de la Musica, pero esta opcio no tornarà a repetir-se a lo manco fins a l’any 2022, ya que les obres de restauracio porten un considerable retart. Ignore si tindran una cabuda en el Palau dels Arts. Una de les maneres d'aplegar al gran public de Valencia i a les restants ciutats de la Nacio Valenciana ,sería poder retransmetre estos concerts per mig de la televisio valenciana, que per a alguna cosa la tenim.
Esta proposta la vaig fer en un escrit, anys arrere, en una carta al periodic Levante i se me contestà que no era possible pels drets d'autor. No se si en l'actualitat les coses se veuen de diferent manera. El meu objectiu no es nomes donar a coneixer les actuacions d'estes societats musicals als ciutadans de Valencia i les seues comarques, sino a tot lo mon.
Imagens: abc.es, elmundo.es

J.Morales