AVANT una candidatura en fonaments

8/5/2015

Firma de la declaracio de principis

Bejamim Lafarga, candidat d'AVANT a la Generalitat valenciana. Benjamin es un home que treballa en l'Administracio de justicia i es coneixedor de molts dels forats que patix esta administracio, lo qual el posa en una situacio immillorable per a emetre mides que puguen contrarrestar la situacio actual.

AVANT es una coalicio a on prima per damunt de tot els interessos dels valencians. Els diferencia de les demes agrupacions que ells han aparcat els interessos personalistes i partidistes per a juntar-se en una candidatura unificada, tres partits de signes diferents: Unio, Renovacio Politica i Accio Nacionalista Valenciana. Aixina mateix hi ha una atra diferencia entre esta coalicio i unes atres opcions que s'autonomenen valencianistes i es la fidelitat i llealtat que mostren i professen als postulats valencianistes, plasmat en una declaracio de principis que els components de la coalicio han firmat. Declaracio que tambe ha firmat la candidatura de Coalicio per Albal, integrant-se en la coalicio.

Des de la Coalicio AVANT, han manifestat que son conscients de que no a soles d'ideals viu l'home, i tambe aporten una bateria de propostes per  tornar al Regne de Valencia al lloc de preminencia que li correspon. Hi ha 16 grups de propostes i solucions destinades a rellançar l'economia valenciana, a regerenerar la vida politica combatent eficientment la corrupcio. Propostes encaminades a la creacio de llocs de treball i a una administracio eficient dels recursos de les administracions. Es de resaltar tambe l'importancia que li donen a les inversions en infraestructures que faciliten el desenroll comercial i industrial, manera eficient de crear llocs de treball. I per supost, la defensa de les senyes d'identitat valencianes, perque unicament un poble que coneix i sap la seua historia pot sentir-se orgullos i tindre consciencia de poble.

http://accionacionalistavalenciana.com/programa-electoral-coalicio-avant

En este cas parlarém de les mides anticorrupcio que propon la Coalio AVANT. Hi ha quatre punts que fan referencia a mides concretes contra la corrupcio la primera es "Acabar en l'impunitat de partits politics i sindicats". L'agrupacio valencianista enten que tota accio deu de comportar una conseqüencia, i aquells que actuen vulnerant la llei i les normes que han de defendre no poden a continuacio llegislar o defendre els interessos dels treballadors, per lo que demanen inhabilitacio per als infractors.

Una atra reivindicacio i proposta de la Coalicio AVANT es la separacio efectiva dels poders llegislatiu i judicial, evitant que als juges els nomenen els politics per a evitar els clientelismes i les dependencies politiques dels juges. L'independencia del poder judicial es garantia del seu bon funcionament.

La Coalicio AVANT s'ha fet reso de lo que es un clamor en lo carrer i demana que siguen tipificats com a delits una serie d'actuacions corruptes que ara mateix queden fora del codic penal. Mides com tipificar de delit al balafiament i gestio politica imprudent o perjudicial per als caudals publics, l’enriquiment illegal, o l'eliminacio de la prescripcio dels delits de corrupcio, son propostes encaminades totes elles a frenar la corrupcio i impedir la seua generalisacio i l'impunitat en que la es mouen els politics.

Tancant els punts contra la corrupcio la Coalicio AVANT propon una millora i inversions en l'Administracio de justicia. Una justicia sense recursos ni mijos es transforma en una justicia lenta, i una justicia lenta, deixa de ser justa. Es necessari, afirmen des de la Coalicio Avant, una inversio tant en personal com en tecnologia. Si volem una justicia eficient, se li ha de dotar dels mijos necessaris per a un funcionament eficient.