Arreplega de firmes: NO AL PGOU Castellar-L'Oliveral

3/2/2015

En la de terrenys que hi ha per a edificar en la ciutat de Valencia i es volen carregar l'Horta. En les imagens podem vore algun eixemple de rehabilitacio i llocs a on es pot construir.

Des d'Accio NV volem traslladar i comunicar que, des de l'Associacio de veïns de Castellar-L'Oliveral, estan arreplegant firmes en l'objectiu de paralisar i anular el PGOU plantejat per l'Ajuntament de Valencia, que atenta contra la supervivencia de L'Horta de Valencia.

ACNV, en la seua llinia de recolzar qualsevol accio que protegixca i defenga el Patrimoni valencià, vol colaborar en esta iniciativa.
Per aço, s'adjunten dos documents, redactats per l'Associacio de veïns:
1- En el qual s'explica les raons per les que s'oponen els veÏns, aixina com les conseqüencies que eixe PGOU tindria sobre Castellar-L'Oliveral, i sobre L'Horta de Valencia en particular.
2- El full d'arreplega de firmes.
Els fulls en les firmes arreplegades, se poden entregar en la mateixa manifestacio del proxim dissabte 7 de febrer en Castellar-L'Oliveral, o be, si no se pot assistir, des d'Accio NV nos oferim a arreplegar-les a on se nos indique, comunicant-se a través d'este correu electronic, o enviant-les al nostre apartat de correus 13034 - 46022 - Valencia Ciutat.
 
TOTS ELS VALENCIANS UNITS, LLUITANT PEL NOSTRE PATRIMONI.
 
L'HORTA NO SE VEN, L'HORTA SE DEFEN. NO AL PGOU.