Adhesio al pacte contra la violencia de genero / 2017

24/11/2017

             Accio Nacionalista Valenciana s'ha adherit al pacte valencià, promogut per la Generalitat Valenciana, contra la violencia de genero i masclista.

            D'esta manera ACNV mostra el seu compromis en la societat i en la defensa dels valors de l'igualtat i la defensa de l'integritat de les dones.

            Perque considerem que s'han de donar mes passos que guardar un minut de silenci, o acodir a les concentracions de condena quan les tragedies han ocorregut, apostem per les mides preventives i de conscienciacio de la poblacio per mig de l'ensenyança en l'escola de valors que impedixquen que actuacions d'este tipo siguen "lo natural".

            Per tot lo dit, apostem pel Pacte valencià contra la violencia de genero i masclista, ¿I tu, a qué esperes per a afegir-te ad esta gran iniciativa? Pots fer-ho a titul personal o com a ent corporatiu.

            Aci tens l'enllaç: https://www.sumatalpacte.com/

Image: pacte d'Estat contra la violencia de genero, guipuzkoagaur.com

 

Accio Nacionalista Valenciana
Secretaría d'assunts socials
Subsecretaría de la dona