Adeu Filosofia, benvinguts borregos / J. Masia

13/10/2015

Filosofia significa amor al saber, a la sabiduria, per aixo la reforma educativa del PP −la LOMCE− en el seus borradors reduix la carrega de la filosofia (elimina dos de les tres materies obligatories d'esta assignatura reduint-les a optatives), perque no volen que sapiam res. Al mateix temps entronisa la religio en el sistema educatiu. Una declaracio d'intencions impoluta. M'imagine que contaran en alguns catedratics i experts −en curriculums inacabables com la corrupcio en el PP− que hauran parit esta idea de reduir a lo 'tecnic' l'escola. No explicitaré els adjectius qualificatius arreplegats en un diccionari d'insults perque se'm queda curt, el sentit comu indica que no mereixen un atre tracte els que favorixen l'involucio de l'especie ¡Com si fera falta alguna ajudeta! Una atra vegada mes, nos enfrontem a la barbarie popularista... per a variar. 

Clar, podrien argüir l'ampla nomina de gran filosofs espanyols o que els tenim per damunt de les nostres possibilitats. Provablement es que no paren de parlar d'Aristotil i Plato per la televisio i clar... tant de 'Sálvame Friedrich Nietzsche' cansa, estragalla. Els de 'bona estirp' diran ¡Mira que filosofar a martellades el molt animal! 

Com afirmava Emilio Lledó: 'A un pueblo se le domina mejor llenándolo de ignorancia'. Aixina que lo que preten la dreta es reduir la capacitat reflexiva i critica. Un eixemple es el llector mes important del 'Marca', Mariano Rajoy, famos per l'aportacio a la nomina de frases celebres del sigle XXI. L'ultima: 'un vaso es un vaso y un plato es un plato', el problema es que el nivell intelectual desplegat es norma coextensiva de la casa popularista. Ballar, fruint de la 'dolce vita', si que saben fer-ho be, mentres que mes d'un terç de la poblacio es pobra, ¡Ni l'estetica!  

Si no coneixen la transivitat: si A implica B, B implica C, A implica C, podran exonerar la corrupcio massiva inacabable del PP en tota la geografia espanyola. A la vegada, es queixen de no haver tengut diners per a fer coses −declarà la vicepresidenta del govern en 'El HORMIGUERO 3.0' 6-10-15−, pero si ha segut el PP el que nos ha deixat en el major deute i en el major creiximent del deute public de la serie historica. A lo millor si no hagueren furtat tant... Clar, si no saben que aço es una contradiccio, podran continuar votant-los.  

Pot ser que este fenomen de l'incultura supina vinga dels antecedents ideologics, ya fora Hermann Goering, Millán Astray, Joseph Goebbels o una atra perla qui formulara la frase, en tot cas es un bon resum, "cuando escucho la palabra cultura saco la pistola". Apunten aci l'aument de l'IVA cultural. 

No reproduire l'esperpentica i a mes no poder ridicula intervencio de María Dolores de Cospedal en diferit −Bart Simpson li diria 'multiplica't per zero'−, no podrem resoldre sense la filosofia si el plasmatic president de verp lluit està intervengut per l'home de negre de la troika, José Luís Moreno. Me ve al recòrt quan 'Time' resumia: 'Tu dius tomata, yo dic rescat: cóm Espanya acordà ser rescatada'. Sens el realiste Aristotil i l'idealiste Plato cóm sabrem si nos enganyen o no.  

A la dreta del nostre païs li ve gran la filosofia, entre el 35 % d'espanyols que no lligen, o practicament mai i el 25 % dels mateixos que creuen que la Terra es el centre del sistema solar, i el Sol el que li pega voltes (teoria geocentrica), el PP te el futur garantisat. La teoria heliocentrica, encara que plantejada en el sigle III. a. C. per Aristarco de Samos, no obtingue la difusio fins be entrat el sigle XVI en Nicolau Copernic i Galileu Galilei enfrontats a l'immovilisme −marca de la casa− de l'Iglesia Catolica que defenia la teoria geocentrica de Claudi Ptolomeu. Una atra vegada es repetix l'historia.  

Cap panoli pot dubtar del valor de la filosofia, una cosa ben diferent es que hi haja gent a la que no li agrade. En este panorama, la filosofia es mes necessaria que els logaritmes neperians, perque pot ensenyar lo que es cosificar, est es el punt d'eixida per a matar a una dona, que no es una persona sino una cosa que pertany a un home. Com el que pot acabar en els pensaments cavernicoles li interessa mes que sapiam fer equacions de segon grau −¡Tan imprescindibles i vitals en la majoria de treballs!− arracona lo que li pot fer mal, el pensament critic. Totes les dictadures l'han volgut controlar, per cert, en Españistán tambe. Tenim una democracia a on el partit del govern viu en un fangar de corrupcio, a on utilisen les institucions i organismes de l'Estat per a benefici propi, de forma partidista, i per al seus fins particulars que no son uns atres que omplir-se la boljaca a costa dels ciutadans i afonar lo public. María Dolores de Cospedal ho ha dit ya en dos ocasions de forma textual, el PP està per a "saquear", pero alguns digueren que fon un lapsus, si se sabera filosofia podriem comparar si les seues paraules son reals, en la teoria de la veritat com a adequacio, pero ya no s'ensenyarà.   

Tambe es una democracia d'elit bombardejar l'hospital de Meges Sense Fronteres en Afganistan, matar a 22 persones, i l'impunitat absoluta en la que campegen els casos tambe de tortures reconegudes −pero recorden que els russos son el dimoni−, EEUU te un historial de terror sense fi. No siguen malpensats, el responsable dels actes criminals provablement siga l'oxit de nitrogen de Volkswagen i clar, com a sustancia, es un irresponsable penal com el nostre rei. 

Si no hi ha filosofia i tampoc podem parlar −llei mordaça−, nos dedicarém a viure esclavisats, ya no queda molt, en la caverna de Plato −¡Oh, perdo!-, en la magnifica democracia espanyola i en el gran païs en el que tenim la sort de viure i a on segons el 'Gran d'Espanya', el president que patim, "España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles". ¡En un parell, si senyor! En declaracions aixina, no m'estranya que el 90 % de l'electorat d'extrema dreta declare que vota al PP.  

No s'està creant ocupacio s'està repartint... en precari. ¿Es necessari argumentar contra la nova salvajada del PP de reduir la filosofia en l'escola? Yo crec que no. Igual que no cal argumentar que matar civils en una guerra es un assessinat per molt de 'dany colateral' que nos conten.  

Simplement, enviem-los a l'oposicio, es urgent, necessitem respirar entre tanta pudor que nos envolta. Yo m'ofegue.

 

Image: solocinehd.org

Per J. Masia