ACNV s'adherix a la campanya de CERMI contra el copagament

3/2/2015

Accio Nacionalista Valenciana considera que davant de les tropelies fetes pel Govern contra els drets i interessos dels mes desprotegits a través de la nova Llei de Dependencia, s'ha de pendre part activa per tal de buscar solucions. Per eixe motiu ACNV recolza l'iniciativa de CERMI (Comite Espanyol de Representants de Persones en Discapacitat), d'arreplegar firmes contra el copagament i promoure una iniciativa llegislativa popular.

L'objectiu es arreplegar 500.000 firmes per a modificar la Llei de Dependencia i establir uns criteris "mes clars, justs i iguals". #No al copagament confiscatori.

"Afirma els teus drets, firma contra el copagament confiscatori", es el lema principal de la campanya per a la captacio de firmes d'impuls de l'inicativa llegislativa popular de reforma de la llei d'Autonomia Personal i Atencio a la Dependencia posada en marcha pel Comite Espanyol de Representants de Persones en Discapacitat (CERMI).

En este mensage, el CERMI preten arribar a les persones en discapacitat i majors, i al seu voltant familiar, aixina com als professionals dels servicis socials, als voluntaris i a la ciutadania en general, per a que consignen la seua firma de recolzament a l'iniciativa llegislativa popular que perseguix la modificacio de la llei d'autonomia personal per a establir uns criteris justs de copagament que no expulsen a les persones en situacio de dependencia de la proteccio social.
Coincidint en el començament de l'any 2015, tot el sector social de la discapacitat es movilisa per a la consecucio de les 500.000 firmes de ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys, espanyols, i en tots els seus drets politics, necessaries per a que prospere l'iniciativa llegislativa popular de modificacio del copagament i puga arribar al Congrés dels Diputats per a la seua admissio en el seu cas i posterior debat.
L'iniciativa llegislativa popular contra el copagament confiscatori es la resposta del moviment social de la discapacitat a les politiques de les Administracions socials que en desenroll de la Llei d'Autonomia Personal i Atencio a la Dependencia han creat una situacio insostenible que fa recaure l'esforç economic de manteniment del sistema en les mateixes persones en situacio de dependencia.

Firma electronica:  https://www.mifirma.com/proposals/52

Manual Operativo para la recogida de firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa PopularAbre en nueva ventana

"3.8 millons de persones en discapacitat, mes de 7.000 associacions lluitant pels seus drets"

http://vimeo.com/118581876

Mes informacio en: noalcopago-ilp@cermi.es