ACNV demana la retirada del PGOU

22/2/2015

 

COMUNICAT DE PRENSA 

D'ACCIO NACIONALISTA VALENCIANA  

Degut a les inquietants noticies publicades en les ultimes semanes en prensa, al voltant del fosc futur de les hortes periurbanes de la ciutat de Valencia, degut al nou PGOU, Accio Nacionalista Valenciana, fidel a les seues directrius programatiques i ideologia vol manifestar que: 

1r.- Estem i estarem al costat del nostre poble i anem a defendre els espais naturals valencians; tal i com hem demostrat estant al costat dels veïns de Castellar i de Benimaclet, en les recents manifestacions. Les zones d'horta mes proximes a la ciutat son pulmons verts imprescindibles per a evitar el nomenat “smog” (paraula mixta formada per “smoke”, fum, i “fog”, boira), ben visible en els dies clars des del port de l'Alcudia. 

2n.- Les zones verts periurbanes poden tindre un paper educatiu inigualable, si es requalifiquen com a “horts escolars”, per als centres que carixen d'estos espais dins del seu espai escolar. Esta idea es compatible en les nostres reclamacions d'una ensenyança publica de calitat (punt 37 del nostre programa). 

3r.- La ciutat no necessita creixer a costa de noves zones vergens. Dins de la propia ciutat encara existixen molts espais desocupats i desaprofitats, que caldria recuperar per a la construccio i el llogament; llocs que en moltes ocasions estan desocupats per la senzilla rao de que no hi ha cap constructor que s'arrisque a construir. 

4t.- En conseqüencia, Accio Nacionalista Valenciana declara que el nou PGOU es ineficient, ineficaç i irracional, a banda de significar un malbaratament de recursos, del qual el ciutada es el principal perdedor. Compromesos en gestionar els recursos en la maxima responsabilitat, eficiencia i honradea (punt 3 del programa) no podem fer una atra cosa que opondre-nos.  

5t.- La proteccio de l'horta periurbana es el marc idoneu per a potenciar un carril bici coherent (punt 32 del nostre programa). 

6t.- Accio Nacionalista Valenciana sempre ha estat i estara defenent els espais naturals valencians, potenciant el seu coneiximent i cuidant del seu us, com es ben patent en els nostres punts programatics (68-74). 

 Per a mes informacio podeu visitar el nostre programa en: 

http://www.accionacionalistavalenciana.com/propostes-de-programa

 

Ciutat de Valencia a 21 de febrer de 2015