1 de maig 2018 dia del treball

2/5/2018

            Enguany la festa del treball ha segut capitalisada per dos reivindicacions, per una banda les pensions i un salari digne i per una atra els drets de les dones.

            Un salari digne es indissociable d'una pensio digna. En salaris misers com els que propicía l'actual politica d'ocupacio del govern del PP aboquen a un futur negre en l'ambit de les pensions. Infrasalaris o salaris que espenten a la pobrea, mai poden ser garantia de futures pensions dignes. Les empreses estan conseguint guanys de recort, sense que eixa millora de la situacio economica siga revertida cap als qui han soportat en major mida l'esforç per a eixir de la crisis, el proletariat.

            La devaluacio dels sindicats majoritaris que se mostren mes atents a obtindre subvencions estatals que a reivindicar els drets dels treballadors deixa en mans dels ciutadans les reivindicacions pels seus drets. Hem vist cóm han segut els pensionistes els que han pres l'iniciativa davant de la passivitat de sindicats i partits politics que no han estat a l'altura al no mostrar la sensibilitat minima exigible davant d'un problema tan greu i tan generalisat.

 

            Les manifestacions del 1 de maig han pres un tint generalisat  a favor de la dona

            Igualment, les dones, front a la manca de l'implicacio necessaria de sindicats i agrupacions politiques, han pres l'iniciativa de reivindicar els seus drets, han pres el carrer en força i autoritat moral. Qüestions com el sostre de cristal, l'equiparacio salarial, l'igualtat d'oportunitats o la conciliacio laboral, sonen ara mes que mai en veu de les afectades que han perdut la por, han pres consciencia i lluiten obertament pels seus drets. A les reivindicacions classiques s'ha afegit, imparable, la reivindicacio contra la violencia de genero, tara social responsable de la marginacio de la dona i de l'assessinat tots els anys d'innumerables dones. Les sentencies judicials injustificables des del punt de vista moral, pero admissibles dins de l'actual codic penal, plantegen la necessitat irrenunciable d'una modificacio de la llegislacio vigent per a erradicar la possibilitat de sentencies que atenten contra la dignitat de les dones. S'ha d'acabar en que se juge a les victimes en lloc d'als agressors. Tambe es fa patent la necessitat de reciclar a juges i fiscals sensibilisant-los front als delits sexuals, de genero o contra la dona.

 

Imagens: pensions presents el 1 de maig, elpais.com
                reivindicacions de les dones en el 1 de maig, elpais.com

 

Miquel Real