L'importancia d'unes bones infraestructures

25/9/2015

Com a conseqüencia de les actuacions politiques del Partit Popular i del PSOE, en els seus diferents governs en Madrit, nos trobem en que les nostres possibilitats de comerç i de crear riquea, s'han vist greument minvades a tots els nivells.

El fet de deixar sense acces nort al port de Valencia, per eixemple, des de l'epoca de Joan Lerma, nos situa a decades de retras en referencia als ports que competixen directament en el nostre com a punt de referencia per a distribuir mercaderies i passagers. Les infraestructures ajuden al desenroll i a la creacio de riquea. La manca d'inversions en estes, nos aboca a caure en un pou de marginalitat, a on la nostra competitivitat cau en picat. Sobre tot quan si es fan grans inversions en uns atres llocs que son competencia directa nostra.

El corredor mediterraneu, que nos conectaria directament en el restant d'Europa, es un proyecte eternament ajornat. La seua eixecucio donaria eixida a les nostres mercaderies en prontitut i la qualitat dels nostres productes faria lo demes. Pero com es natural, una mercancia que tarda mes en arribar te menys possibilitats d'introduir-se en el mercat. I quan entrem a parlar de productes peridors la prontitut del trasllat es torna en fonamental.

La manca d'infraestructures fa que pugen els costs, i la nostra competitivitat cau per terra. Necessitem millores en les nostres carreteres i ret ferroviaria. L'esforç en I+D es la diferencia entre estar entre l'industria puntera i els de la coa... Accio Nacionalista Valenciana defen, per mig de la Federacio AVANT, en el seu programa, diferents mides per a posar solucions ad estes greus discriminacions i problemes que afecten a tots els valencians:

- Exigim l’estricte compliment dels determinis en el corredor mediterraneu (tant en l’ample UIC-internacional, com en l’ample iberic) com per a passagers (en el UIC-llarga distancia AVE i rodalies iberic), incloent la prolongacio sur del tunel de Serreria en Valencia ciutat i la conexio ferroviaria de l’ample UIC-internacional en els ports de Castello, Sagunt, Valencia, Gandia, Denia i Alacant. Ademes de la conexio del corredor a les plataformes intermodals de Castello/Grau; Sagunt/Parc Sagunt; Font de Sant Lluïs/Valencia; comarques centrals (La Costera/Vall d’Albaida), Alacant-Elig; Villena i Baix Segura.

- Conexio ferroviaria en Europa i l’Atlantic, per Arago. El corredor mediterraneu es una de les eixides a Europa que te Valencia. Pero n’hi ha un atra la qual considerem mes convenient, que es l’eixida per Saragossa-Somport (la qual està proyectada la seua reobertura ferroviaria), passant per Pau i Toulouse. Ademes este corredor, conectaria el port de Valencia en els ports atlantics i cantabres, com el de Bilbao i el de Bordeaux. Esta opcio es la mes interessant per a Valencia, perque d’esta manera el port de Valencia queda perfectament conectat en Europa i l’ocea Atlantic (millorant la posicio del port valencià per damunt d’Algeciras i de Barcelona), ademes de trencar en l’actual subordinacio de les vies cap a Europa, que a l’haver de passar per Barcelona nos situen sempre, respecte als restants dels països europeus, 3 hores mes llunt que la capital catalana.

- Conexio ferroviaria per a l’acces nort del port de Valencia. Reivindiquem les inversions de l’Estat necessaries per a dur a terme la conexio nort, tant ferroviaria com d’autovia, que enllaçaria el Port de Valencia en Sagunt, potenciant de manera decisiva el principal port del Regne de Valencia al conseguir conectar-lo en el nort de l’Estat i en Europa, a través de la reobertura del tunel de Somport.

- Apostem per recuperar les llinees ferroviaries de diverses Comarques del Regne de Valencia. Reclamem la reobertura de les antigues llinees que foren suprimides, pero no desmantellades –per tant, se conserven les vies I l’inversio sería minima-, entre localitats del Sur com Denia, Gandia, Villena, Alcoy o Sant Vicent del Raspeig, conectant d’esta manera poblacions costeres en les de l’interior, per a transport tant de persones com de mercancies, impulsant i garantisant de manera sostenible el futur de l’economia d’eixes zones, a l’establir conexions i transports de gran durabilitat.

- En materia viaria les principals actuacions que queden per fer i que reclamem al govern de Madrit es la lliberalisacio de l’autopista A-7, l’autovia A-33, creuament A-3/A-35/A-7/ Font la Figuera, l’autovia del Maestrat i algunes actuacions puntuals com l’enllaç de la A-3 en la V-30 o els enllaços de la A-7 en les carreteres que la travessen. Ademes, proponem fer un estudi per a la creacio d’aparcaments en l’entrada de les grans ciutats –similar a com està en Estats Units-, de varies plantes i aprofitar tots els llocs publics, com son els parcs, per a fer aparcaments subterraneus.

- Per al nostre turisme es importantissim l'internacionalisacio dels aeroports, per a no dependre de Madrit i Barcelona. Exigir al govern de Madrit, majors inversions en els aeroports valencians rendables, per a contribuir a impulsar mes encara el turisme i el comerç en el Regne de Valencia.

Extracte del programa de la Federacio AVANT

Image: datuopinion.com

Miquel Real