Les solucions a la sequía de Benitachell i Teulada

25/8/2015

Costa de Teulada

Novament els municipis alacantins estan patint els efectes climatics de la sequía estiuenca. El consorci d'aigües de Teulada-Benitachell treballa a contrarrellonge per a deixar arrere els talls en el suministre d'aigua que s'estan efectuant de forma alterna en les urbanisacions i que afecten des del dijous a uns dosmil veïns, 1.300 de Teulada i 700 de Benitachell. La solucio pareix estar en usar recursos propis per a suplir els de la desalinisadora de Xabia, que la passada semana suspengue l'aport de 2.000 m3 diaris que fea a Gata i ad estos dos municipis.

Josep Femenia, alcalde de Benitachell, i els tecnics de l'empresa que gestiona les xarcies del consorci, visitaren el 15 de juliol els pous que podrien aprovisionar d'aigües als residents, els quals patixen talls de 22 a 13 hores. S'ha calculat que el pou de Lluca aportarà a la xarcia de 400 m3 a 1.300. Mentres que del pou del Pla podria abocar uns atres 1.200 m3 diaris. Estos compensarien els 2.000 m3 de la desalinisadora de Xabia.

El motiu pel qual el consorci no aprofitava estos pous era degut a l'elevada conductivitat i salinitat de l'aigua, per lo que l'aigua que venia de Xabia era millor.

Se parla tambe de nous sondejos i pous, com a mida d'urgencia.

En este cas hi ha que pensar en els possibles efectes negatius per al mig ambient de la zona i problemes derivats, com es el cas de la salinisacio del subsol. Est ultim es un proces que no te torn arrere i que pot acabar en l'agricultura de la zona, tal i com advertixen els tecnics de l'Aula de Cultura de la marjal de Gandia.

 

Albert Cuadrado

Image:Wikipedia-Wikibiro