Les inversions de l'Estat en el territori valencià cauen un 59,4% en 2015

20/6/2015

Obrers treballant en unes obres publiques

            El poc afecte del govern central a la nostra terra valenciana es un fet evident i mes que demostrat. Un boto mes de mostra s'ha pogut vore durant el periodo electoral, que mentres unes atres comunitats han fruit d'un increment, en la nostra terra valenciana es manté baix minims i en un descens del 59,4 % en el primer trimestre de l'any, respecte al mateix periodo de 2014, segons senyes facilitades per Seopan, l'Associacio d'Empreses Constructores i Concesionaries d'infraestructures.

            Per lo contrari, a falta d'inversions des de Madrit, el conjunt d'administracions publiques valencianes, sumades les licitacions de la Generalitat Valenciana i dels ajuntaments, aumentà en el mateix periodo fins a alcançar els 134,87 millons d'euros, en un increment del 21,4% respecte al mateix trimestre de l'any anterior, segons les mateixes fonts. Per tant, si han existit inversions, estes han vingut del nostre propi esforç.

            En el primer trimestre de l'any, les licitacions establides pel Govern en la terra valenciana apenes representaren 15,24 millons d'euros, en un descens del 50,7 % en edificacio i del 59,7% en obra civil, que supon un 59,4% menys que en el primer trimestre de 2014. Fet incontestable.

            La majoria de la poca inversio se n'ana a carreteres, en 13,4 millons d'euros, mentres que les obres hidrauliques, en les que el Govern mante sense realisar importants obres compromeses com la modernisacio del regadiu, apenes ascendiren a 0,22 millons. Per lo que el principal perjudicat d'esta desinversión es un dels motors de l'economia valenciana: l'agricultura, afectant al nostre desenroll futur i la contractacio de nova ma d'obra, que puga fer descendre la desocupacio en el nostre territori.

            En la part superior de la llista de les inversions, en el nostre pol opost, es troben comunitats com el Païs Vasc, en increments del 3.194,3% o Navarra, en un 1.233,2% mes que en l'any anterior. Aixina, si la nostra terra ha perdut posicions es per una politica equivoca dirigida des de Madrit. Es per aixo que partits com Accio Nacionalista Valenciana reclame el poder per a un partit valencià i valencianiste que puga defendre els interesses propis i no es deixe usar pels interessos de Madrit.

            El descens en inversio mes important, junt a la nostra terra, es registrà en Arago (-92,9%), Murcia (-89,1%) i Catalunya (-86,3%).

            En el primer trimestre de l'any 2015 la Generalitat aumentà el numero de concursos i proyectes, per valor de 62,53 millons en edificacio i de 72,10 millons d'euros en obra civil, que en conjunt representen un increment del 69,5%. Un tou intent per part del PP, partit centraliste, d'amagar el poc afecte de Madrit pels valencians.

            El major percentage d'esta inversio es centrà en edificacio, en un aument del 1.060% respecte al primer trimestre de l'any 2014, mentres que l'obra civil segui baix minims en una caiguda del 74%.

            La proximitat del periodo electoral tingue un impacte directe unicament sobre la licitacio municipal, que en termens percentuals supongue un aument del 53 %. Els proyectes licitats pels ents locals representaren en conjunt unes despeses de 13,83 millons en edificacio i de 47,53 millons en obra civil.La licitacio conjunta de Generalitat i ajuntaments representà, segons Seopan, un 88,7% del total de licitacions del sector public.

 

 

Albert Cuadrado