La federacio AVANT propon mides en defensa de la naturalea

21/7/2015

Accio Nacionalista Valenciana, membre de la federacio AVANT, posarà especial interes en el compliment dels punts programatics d'esta federacio, que defenen l'ecosistema valencià.

La neteja i regeneracio del bosc valencià es fonamental per a garantisar la seua conservacio i l'aprofitament dels recursos hidrics. El bosc impedix que l'aigua es perga i actue com agranadora del terreny -convertint-lo en zona desertica-. Es pulmo d'oxigen, necessari per a mantindre l'aire respirable i net. Tambe ajuda a regular els processos pluvials. La conservacio de les zones verdes en les ciutats, com es el cas de l'Horta de Valencia, es fonamental i d'obligada proteccio, ademes de tractar-se del seu 'modo de vida' per als habitants dels barris afectats.

La neteja de les plages valencianes es un atre factor a tindre en conte. No a soles per al nostre goig i esplai de les mateixes, sino com a impuls del turisme que es font d'ingressos i de llocs de treball.

Per a mantindre netes les plages no es prou en contractar numeroses quadrilles de neteja, sino que fa falta una intensa i adequada actuacio per a impedir que s'embruten. Les senyeres blaves que concedix l'UE, son un reclam turistic. Per a obtindre-les fa falta complir un llistat de requisits en els que actuacions en uns atres camps influixen molt. Tals com un pla adequat a les directives de l'UE per al tractament d'aigües residuals i residus solits. No es tracta ya de netejar mes i millor, -que en ocasions tambe es necessari-, sino de no embrutar tant.

L'educacio des de menuts en la conservacio i respecte a la naturalea es fonamental. En uns atres països de l'UE, resulta impensable que un paper es tire a terra, i si incomplixes tal formalitat seras recriminat i perseguit pels ciutadans en l'intencio de que rectifiques tan incivica actitut. Si molestes a la fauna, -oques en un estany- tirant una traca (per molt que formes part d'una comitiva oficial), te perseguirà una dolça yaya colpejant-te en el seu paraigües pe la teua actitut incivica, (done fe).

Hem d'educar en el respecte a la naturalea i devem d'ensenyar el valor insubstituible dels bens que esta nos proporciona. Hem d'inculcar una actitut civica, que implique passar per un parage natural i deixar-lo mes net que nos lo trobarem. Devem d'apostar pel I+D, impulsant energies netes i renovables. Hem d'acabar en les practiques que castiguen l'ecosistema com els "paranys" per a capturar pardalets, o la peixca d'arrastre, que destroça el fondo mari.

La reutilisacio d'aigues residuals, per a maximisar els recursos hidrics, es una resposta a la manca d'aigua per a rec, una volta nets de productes contaminants -hem d'incidir en evitar la contaminacio de les aigües, perseguint als responsables dels abocaments-.

Considerem que les mides coercitives no son prou per a evitar conductes inadequades, per tant proponem l'implantacio d'incentius a les empreses que siguen respectuoses en el mig ambient i duguen a terme una gestio responsable dels residus, al temps que proponem incrementar les inspeccions i el personal que perseguixca els delits ecologics.

Per ultim demanem declarar a la comunitat autonoma de Valencia, territori lliure de fracking. Per la seua escasa rendabilitat energetica i economica comparada en els seus elevats riscs ambientals i socials.

http://accionacionalistavalenciana.com/un-mig-ambient-al-present-i-les-futures-generacions

Imagens: Depuradora pinedo www.mediterranea.org

Serra Calderona blogs.comunitatvalenciana.com

Benidorm elpachinko.com

 

Miquel Real

President d'AccioNV

Secretari Adjunt de la federacio AVANT