Els venedors de fum

20/10/2014

 ¿Per qué conseguixen enganyar sempre els venedors de fum?

 Es tracta del conegut “Efecte Forer”  (basat en el fals consens)

 “A principis dels anys trenta en EEUU, un famos personage esclatà indignat en una entrevista: “hui en dia, la gent ya no respecta res. La corrupcio es l’unica llei. La corrupcio està minant este païs. La virtut, l’honor i la llei s’han desvanit de les nostres vides”.

 Estes rectes paraules tingueren un gran reso en aquells que assistien indignats a l’immoralitat regnant en aquells temps. Quedaren aixo si, emboirades per un fet: passats uns dies de l’entrevista eixe personage fon jujat i enviat a preso per delits contra la facenda publica. L’indignat era Al Capone, el ganster mes famos de l’epoca al que hui, de fet atribuïm gran part de la miseria moral d’aquells temps”. (Cita d’Eduardo Galeano)

 A l’igual que este mafios, millons de persones, en la vida publica i privada, manegen hui en destrea frases redundants en supost contingut etic que tenen un gran efecte en els seus oyents.

 Usant Frases Fum –expressions en les que tot lo mon està d’acort perque son obvies- els manipuladors deixen que els seus seguidors entenguen allo que ells vullguen entendre i omplir, en les seues expectatives, el discurs buit.

 Es important que el text siga suficientment vago i ambigu, de manera que no puga ser refutat. Les Frases Fum que millor funcionen son aquelles en les que ningu puga estar en desacort. “Lo mes important per al ser huma es la llibertat”, per eixemple es una expressio perfecta –per aixo ha segut usada tantes voltes per dictadors i publicistes- perque ningu pensa que siga bo lo contrari, sentir-se esclau. Les propostes que funcionen be son aquelles que criden l’atencio en asseveracions inqüestionables (“S’ha de canviar el mon, perque les coses no van be”) sense especificar cap a on ni cóm.

 Els manipuladors mai obliden que lo important es impactar emocionalment: Segons la neurologa Kathleen Taylor “quan alguna cosa provoca una reaccio emocional, el cervell se movilisa per a torejar en ella, dedicant molt pocs recursos a la reflexio”.Tractant els problemes de manera visceral desconectem el nostre cortex cerebral i nos sentim menys critics.

Es essencial que el venedor de fum siga pres com una autoritat o expert en determinada materia.

Com a eixemples de venedors de fum tenim a Alberto Fabra, qui preten colar-nos que va a reformar l’Estatut, incloses materies damunt de les quals no te jurisdiccio el Govern de la Generalitat Valenciana; Fernando Chiva qui preten fer creure que defen el els interessos dels valencianistes pero que davant de reclamar la recuperacio del Dret Foral afirma que els Furs estan superats per l’Estatut d’Autonomia, obviant que els Furs nos dotaven d’autogovern ple, a nivell llegislatiu, a nivell de finançacio, a nivell cultural i a nivell identitari. “Son lleis migevals” afirma per a descalificar-les. Mes antic es el Dret romà i encara està vigent en la seua major part.

Gent que mareja, n'hi ha molta, alguns que son simples aficionats a Venedors de Fum i que no mereix la pena ni nomenar-los.

 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/05/06/el-efecto-forer-por-que--consiguen-los-vendedores-de-humo-enganarnos-siempre-120152/