Els valencians rebem 259 euros menys que la mija de l'Estat

2/9/2015

Mapa finançacio autonomica en 2013

            Segons l'analisis fet pel Ministeri de Facenda, de les sifres del sistema financer autonomic corresponents al 2013, donades a coneixer el 16 de juliol, l'autonomia valenciana es la penultima en el repartiment de recursos, en una dotacio de 2.001,6 € per habitant.

            Esta cantitat està molt per darrere de la millor finançada, Cantabria, que conta en 3.022 € per habitant. Nomes per darrere està el cas de Murcia en 1.997 € per habitant.

            Tenint en conte que la mija del total de l'Estat es situa en 2.260 €, es pot dir que cada valencià rebe 259,16 € menys que la mija del conjunt estatal. Aço, evidentment, està repercutint en una minva de fondos i de recursos, que impedix creixer economicament al nostre territori.

            Tirant ma a sifres anteriors es veu com este badall s'ha anat obrint des d'anys anteriors. Com a eixemple es pot dir que en el 2012 la cantitat rebuda de menys era de 199,26 €, lo que en aquell moment suponia un agravi de 1.022 millons.

            Si es te en conte la poblacio de dret de l'any 2013, est aument de la diferencia deuria de supondre una perdua de 202.869 habitants, si se desija tindre el mateix nivell de 2012.

            Tambe ha minvat el fondo interregional que dona l'Estat en compensacions, passant de 10.625 a 10.235 millons d'euros.

 

Albert Cuadrado

 

Imagens: Flickr, Wikipedia-Saulo Tarantino-ACNV (creative commons)

Baix: Albert Fabra, expresident valencià, (esqu.) donant les gracies a Montoro (dreta) per donar-nos pocs diners.