El Regne de Valencia tancarà l'any en un deficit del 2'7%

22/10/2014

Supon 1'7 punts per damunt de l'objectiu previst i es la major desviacio darrere de Murcia. Per a corregir-ho, deurien prendre's mides que equilibren ingressos i despeses.

El Regne de Valencia tancarà enguany en un deficit del 2'7 del Producte Interior Brut (PIB), 1'7 punts per damunt de l'objectiu previst del 1%, lo que supon la major desviacio darrere unicament de Murcia, segons l'observatori Fiscal i Financer de les CC.AA. elaborat per la Fundacio d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea).

En total, les comunitats autonomes tancaran enguany en un deficit del 1'8% del PIB, huit decimes per damunt de l'objectiu, si no prenen mides que corrigguen l'evolucio actual dels seus ingressos i despeses.

Fins a juliol de 2014 les comunitats autonomes presentaven un deficit del 1% del PIB, igualant l'objectiu establit per a tot l'any. Per a poder mantindre's en esta sifra fins a la fi del eixercici, Fedea apunta que les comunitats no podran generar mes deficit en els cinc mesos restants.

Segons Fedea, les "roïnes" senyes d'ingressos, junt en la manca de retalls de les despeses, son els principals responsables directes de les "roïnes senyes" de deficit que registraren les comunitats autonomes fins a juliol. La caiguda dels ingressos s'explica principalment per la reduccio en un 3% de les entregues a conte i de les liquidacions. 

Ademes, Fedea advertix de que, en la part dels ingressos, les comunitats autonomes estan "sobrevalorant" les partides que gestionen directament a pesar de que fins a juliol apenes conseguiren aumentar els ingressos derivats d'estes partides respecte a l'any anterior, quan el seu objectiu inicial era fer-ho un 22%. "Per este motiu, es practicament impossible que complixquen en els seus presuposts d'ingressos", subralla Fedea, que preveu que, en absencia de mides per a corregir esta situacio, totes les comunitats incomplixquen l'objectiu de deficit del 1% del PIB, en excepcio de Navarra i Canaries, abdos en regimen especial, que registraran un saldo negatiu del 0'6% i del 1%, respectivament.

Llaugerament per damunt de l'objectiu es quedarien Païs Vasc, en un deficit del 1'2%; Madrit (-1'3% del PIB), i Galicia i Castella i Lleo (-1'4% del PIB). En la part mija de la taula es situarien Cantabria (-1'5%), La Rioja i Asturies (-1'6%) i Balears (-1'7%).

Igualant la proyeccio mija del 1'8% figura Andalucia, mentrimentres que les sis comunitats autonomes restants registraran, segons Fedea, un deficit superior al 2%: Arago, Castella-La Mancha, i Extremadura obtindran un saldo negatiu del 2'2%, la regio catalana un deficit del 2'3% i el Regne de Valencia i Murcia un -2'7% i -2'8%, respectivament.

 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/21/54462058e2704e5e518b4575.html