Davant de grans problemes grans "solucions"

13/12/2016

            Els ciutadans que hem tingut ocasio d'anar pel carrer estos dies hem vist en disgust, cóm es confirmava lo previst en els pressuposts: les vies publiques plenes de fulles mortes perque l'ajuntament ha decidit estalviar en la neteja dels carrers.

            Si abans -durant l'anterior govern- la gent que venía de Madrit, comentava que Valencia fea olor a pixum ¿Qué no dira ara? I no els mancaria rao.

            L'eliminacio de la majoria dels "pipi-can" ha redundat en l'esparciment dels pixums dels gossos pels carrers i portals de la nostra ciutat ¿Tant costaven de mantindre? (No te trellat).

            A tot aço li hem d'afegir el problema ya nomenat dels carrers plens de fulles sense agranar, niu de roedors i d'unes atres plagues. El resultat es una ciutat bruta i pudorosa que patim els ciutadans, que danya la nostra image i la nostra capacitat d'atraure al turisme. 

            La qüestio es que s'ha reduit les partides per a coses essencials, mentres que s'han gastat 15.000 euros en una carrossa per a la cavalcada de "reixos" i uns atres tants diners per a circ i teatre de carrer, sense contar les festes dels seus militants, que se supon que animen l'ambient del carrer.

Carrossa de nadal en cost de 15.000 euros 

            Lo primer es la salubritat de les nostres vies publiques i que els carrers tinguen un bon aspecte; en acabant tot lo demes. La qüestio es priorisar. Lo que no se pot fer es que com les fulles molesten i no se volen gastar mes en neteja, llevar els arbres i talar-los ¿Qué diuen ad aixo els seus socis de govern de "Els Verds"? L'alcalde ha intentat tallar d'arraïl el problema pero s'ha quedat a nivell de toco. La realitat es la que es i per a prova ahi estan les fotografies.

 

            Senyor alcalde la solucio no es tallar els arbres per a que no tiren fulles. ¿Li pareix esta una actitut ecologica? Si volem una Valencia neta necessitem: una bona planificacio; adequats equips de neteja i de manteniment de jardins; i ademes eficacia i eficiencia en la gestio ¿Li sona o li hem d'explicar qué es i cóm se fa?

 

imagens: ACNV; arbres tallats i fulles per terra
               levante-emv.com; carrossa estrela de nadal

 

Accio Nacionalista Valenciana
Secretaría de Mig Ambient