Chirivella disminuix un 60% l'index d'accidents

12/10/2014

En 2002 Chirivella decidi canviar radicalment la seua politica de seguritat vial i començà a eliminar els semafors per a priorisar als peatons. Fixà un llimit de velocitat per a la poblacio de 30 kilometros per hora, i regulà les interseccions en rotondes.

La mida mostrà als pocs anys els primers fruits. Els accidents es reduiren progressivament, fins arribar a un 60% menys. En 2006 se produïren 315 sinistres, i en 2011, la sifra ya havia baixat fins a 136. Actualment Chirivella es una de les poblacions en "menor index d'accidents", segons asseguren des del consistori. Els resultats han segut tan beneficiosos que la diputacio de Barcelona acaba de posar a Chirivella com a eixemple pel seu curios proyecte de gestio vial.

Pareix ser que el fet de que peatons i conductors sapien que no hi ha semafors, els obliga a incrementar la seua atencio en travessaments i passos de peatons. El viandant deu de comprovar si venen coches i el conductor deu de reduir la velocitat per a constatar que no hi ha ningu travessant el carrer o a punt de fer-ho.

Ademes, l'informe de la Diputacio de Barcelona va mes alla i compara el cas de Chirivella en unes atres solucions vials adoptades per grans ciutats, com la desenrollada en lo carrer Exhibition Road de Londres, a on s'ha eliminat la configuracio classica de vora-calçada.vora per a crear un espai unic per als usuaris. Per a Chirivella la seua inclusio en est estudi ha segut tota una sorpresa. L'alcalde de Chirivella, Enric Orti, resalta que "nos reconeixen els nostres anys d'esforços, treballs i coordinacio per a convertirnos en un eixemple de civisme. Existix una gran convivencia entre el peato i els vehiculs".

Formacio a chiquets:

Esta particularitat del municipi ha anat aparellada, ademes, a multitut de campanyes de formacio i educacio encaminades a respectar al peato i coneixer les normes de trafic.

L'Ajuntament de Chirivella fa a lo llarc de tot l'any campanyes d'educacio vial en tots els coleges i enguany, com a novetat, la formacio ha arribat fins a les guarderies. L'alcalde creu que "gran part de l'exit de que Chirivella siga una ciutat 30 sense semafors es gracies a la llabor pedagogica que ha desenrollat la Policia Local a lo llarc d'estos anys".

Accio Nacionalista Valenciana felicita a l'alcalde de Chirivella per l'iniciativa i per la seua capacitat de dur-la a terme. ACNV fa constar el seu disgust per la desidia de la Diputacio valenciana davant d'un eixemple de bon funcionament, del que no se fa reso, ni l'explota, ni ho exporta ni ho esten, ni tan sols li dedica estudi algu per a vore l'idoneitat de la seua aplicacio generalisada. Accio Nacionalista Valenciana apunta a l'incidencia de la llabor pedagogica duta a terme en coleges  per part de la Policia Local i a les campanyes d'educacio vial, fonamentals per a conscienciar als ciutadans i obtindre uns resultats optims.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ie20t4Xpc-Y

http://www.lasprovincias.es/horta-morvedre/201410/12/xirivella-elimina-todos-semaforos-20141012000518-v.html