Cada client de gas, pagara 630 euros d'indemnisacio a Castor

15/10/2014

El Govern de l'Estat ha firmat una hipoteca per valor de 1.350 millons d'euros en nom de 7'5 millons de llars i empreses que consumixen gas en Espanya. Santander, Caixabank i Bankia han concedit eixa hipoteca a 30 anys a Enagas, per a que li abone directament a ACS, propietari de Castor, una indemnisacio per este montant en compensacio pel tancament de l'almagasen del gas.

Posteriorment, els drets de cobrament d'este prestec a llarc plaç han passat d'Enagas ad estes tres entitats per a que ho cobren en les proximes decades. I els qui tindran que abonar-ho seran els consumidors de gas, pero en un recarrec tal (tipo d'interes anual del 4'27%) que, a l'estil de les hipoteques tradicionals, que el principal se dispararà dels 1.350 millons d'euros inicials fins als 4.731 millons (3'5 voltes mes) a la fi del periodo de pagament, segun un informe realisat per l'Organisacio de Consumidors i Usuaris (OCU).

Donat que en Espanya hi ha vora 7'5 millons de titulars de la factura del gas, el cost mig per a cadascu d'ells per indemnisar a l'empresa de Florentino Pérez sera de 630'8 euros en tot el periodo. Es el sobrecost que tindran que soportar en els seus rebuts a rao de 21 euros a l'any.

La majoria d'estos 7'5 millons de clietns son llars, si be en termens absoluts de consum de gas son les empreses, grans, mijanes i chicotetes, les que tindran que costejar una bona part. Pero no hi haura consumidor de gas en Espanya que es puga lliurar de pagar la "componenda" ideada pel Ministeri d'Industria i Energia per a llevar-se d'una el problema de Castor.

Tal i com havien avisat els experts i empreses del sector des de fa mesos, Florentino Pérez acabaria duguent-se la seua indemnisacio, gracies a la clausula que introdui al seu favor el Govern de Zapatero i a una sentencia favorable del Suprem, i els consumidors costejant-la.

L'eixecutiu hauria tractat d'allargar en el temps l'aprovacio d'esta gravosa indemnisacio, pero el president del Real Madrit ha sabut jugar les seues bases. "Si no cobre eixos 1.350 millons d'euros abans del 30 de novembre, no podre tornar els diners aportats pels bonistes internacionals, inclos el Banc Europeu d'Inversions (BEI)", vingue a dir Florentino Pérez a diferents membres del Govern.

Un "default" d'una empresa espanyola al voltant d'uns bonos que pagaren un actiu que acaba de ser tornat a l'Estat, que a partir d'ara es el responsable i titular de Castor, podria danyar l'image de confiança dels inversors internacionals en ACS, pero per extensio tambe en el Tesor Public espanyol.

Moncloa no estava disposta a que la Comissio Europea, de la que depen el BEI, mostrara una queixa per l'impagament de ACS, aixina que optà pel mal menor, accelerar el pagament de l'indenmisacio al seu propietari, pese a que encara no han arribat els informes de dos universitats estadounidenses que hauran d'aclarir si hi hague negligencia en el proces d'inyeccio de gas en Castor i si esa fon la causa dels mes de 500 seismes de setembre de 2013, tal i com ya han constatat l'Institut Geografic Espanyol i el Geologic Miner.

Tampoc ha acabat l'instruccio en el proces obert per la Fiscalia de Castello i la possible apertura d'un juï per a exigir responsabilitats a Escal UGS, la filial de ACS titular de la llicencia d'explotacio, pels seismes de fa un any.

Pese a tot aço, ACS ya dispon de la seua indemnisacio i els consumidors començaran a notar en breu en els seus rebuts la pujada del preu del gas associat al tancament i hivernacio de Castor una volta tornat a l'Estat. "Seran els consumidors els qui acaben pagant en la seua factura a lo llarc dels proxims 30 anys eixa cantitat (1.350 millons), mes un interes del 4'27% anual, lo que pujarà l'import final pagat pels consumidors de gas a 4.731 millons", ha sentenciat estos dies la OCU. "Se socialisen les perdues d'un proyecte clarament perjudicial per a l'interes public, i que en el cas d'haver tingut exit hauria favorit fonamentalment a l'interes privat", afig l'organisacio.

La Generalitat catalana ha anunciat esta semana que te previst impugnar el Decret del Consell de Ministres que aprovà l'imdemnisacio a ACS, per a tractar d'evitar que siga a carrec dels consumidors. Els seismes de Castor no a soles es notaren en la zona de Vinaros (Castello), sino que tambe afectaren al sur de Tarragona, en les Terres de l'Ebre.

La nova hipoteca de Castor s'unix a la que ya paguen tots els espanyols pel abono diferit del deficit de la tarifa del sector electric, en este cas en carrec al rebut de la llum.

--------------

¿I la Generalitat valenciana, a on està la seua defensa dels interessos dels valencians? Demanem del nostre President, Alberto Fabra, que a l'igual que te previst fer la Generalitat de Catalunya, impugne, la Genralitat valenciana, eixe Decret que perjudica greument els interessos dels ciutadans valencians. S'ha de tractar per tots els mijos de retrasar eixe recarrec en els rebuts dels ciutadans fins coneixer si hauran accions llegals contra Florentino Perez per actuar imprudentment en l'inyeccio de gas, sense els estudis tecnics previs pertinents. Si fora declarat culpable, l'import de l'imdemnisacio podia servir per a pagar les seues responsavilitats civils, i no ser precis que ho paguen els ciutadans.

 

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/50873-cada-cliente-de-gas-pagara-630-euros-en-su-factura-para-costear-la-indemnizacion-del-castor